hellobarbb-min.gif

Önemli Bilgiler

Araç, Yolcu ve Bagaj Taşıma Kuralları

• 1. TAŞIYICI:

İç Hatlar, dış hatlar ve araba vapuru hatlarında yolcu ve araç taşıma lisansına sahip şirket olan İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. Ve Tic. AŞ.’dir. Adresi: Kennedy cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı/Fatih / İstanbul

• 2. YOLCULUK:

Taşıyıcının yolcuyu, bir iskeleden başka bir iskeleye taşımak için gerçekleştirmiş olduğu sefer,

• 3. DIŞ HATLAR:

Şehirlerarası hızlı feribot ve deniz otobüsü hatlarıdır.

• 4. İÇ HATLAR :

İstanbul içinde gerçekleştirilen deniz otobüsü hatlarıdır.

• 5. ARABA VAPURU HATLARI:

Açık güverteli, araç ve yolcu taşıyan konvansiyonel gemi hatlarıdır.

• 6. HİZMET BEDELİ:

Herhangi bir dış hat seferi için; web, çağrı merkezi veya gişeden yapılan bilet satış işlemi karşılığında alınan ücrettir. Hizmet bedeli bilet ücretine dahil edilmektedir ve satış kanalına göre farklılık göstermektedir.

• 7. E-BİLET:

Yolcu bileti ve araç bileti başlığını taşıyan, taşıma şartları ve uyarılarını da içeren, taşıyıcı tarafından veya onun adına düzenlenmiş seyahat belgesidir. E-bilet uygulamamızda, gişe, acente ve çağrı merkezimizden bilet alan misafirlerimizin görevli personele, biletlerini fatura olarak da kullanmak istediklerini ayrıca belirtmeleri gerekmektedir. Web sitesi ve mobil uygulamadan bilet alan misafirlerimiz ise, “E-Bilet İstiyorum” seçeneğini mutlaka işaretlemelidir. Aksi takdirde alınan biletler fatura niteliği taşımaz ve gider olarak kullanılamaz.

• 8. ÜCRETLER:

Bir dış hat, iç hat veya araba vapuru hattında yolculuk hakkı ve hizmet bedeli karşılığında ödenen ücrettir.

• 9. GÜNLER:

Resmi tatiller dahil, haftanın yedi gününü içeren takvim günleri anlamına gelir. İhbar yönünden ihbarın alındığı gün veya geçerlilik süresinin tespiti yönünden de biletin düzenlendiği veya taşımanın başladığı gün, dikkate alınmaz.

• 10. BAGAJ:

Yolculukla ilgili olarak misafirlerimizin kısa dönemli tatilini veya ihtiyacını karşılayacak kadar gerekli olan nesne, madde ve diğer şahsi mallar anlamına gelir.

• 11. YÜK BİLETİ:

İzin verilen adet ve ağırlığın üzerindeki bagajlar ve ekstra yükler için gişelerde alınan ücret karşılığında misafirlerimize verilen bilettir ve mutlaka alınması gereklidir. Yük bileti tutarı; fazla bagaj veya yükün ağırlığı ve hacmine göre hesaplanmaktadır.

• 12. TAŞIYICI KURALLARI:

Biletin düzenlendiği tarihte geçerli olan ve yürürlükteki ücret tarifelerini de içeren, yolcu ve/veya bagaj taşımasını düzenleyen, taşıyıcı tarafından yayınlanmış veya oluşturulmuş kurallar anlamına gelir.

• 13. ACENTELER:

Taşıyıcının deniz yolu ile yolcu taşıma hizmetlerinin satışına ilişkin olarak taşıyıcıyı temsil etmek üzere taşıyıcı tarafından yetkilendirilen İDO bilet satış acentesidir.

• 14. YOLCU:

Deniz otobüslerini veya feribotları sevk ve idare eden taşıma personeli dışında, taşıyıcının rızası ile deniz otobüsleri, hızlı feribotlar ve araba vapurlarında taşıdığı veya taşıyacağı kişilerdir.

• 15. TAŞINAN ARAÇ:

İDO’nun araç taşımaya müsait gemilerle taşıdığı araçlar,

• 16. ZARAR:

Taşıyıcının taşımayı gerçekleştirirken taşıma hizmeti ile ilgili veya bu taşımaya bağlı diğer hizmetlerle ilgili veya bunlardan doğan ölüm, yaralanma, kayıp,hasar, kısmi hasar veya diğer zararları içerir.

• 17. ESNEK FİYATLANDIRMA:

İDO’nun sabit bir ücret tarifesine bağlı olmaksızın, belirli gün veya belirli saatlerde sefer kalkış saatinin yakınlığına ve gemi doluluğuna göre değişen fiyat uygulamasıdır.

• 18. MOBİL BİNİŞ KARTI

Mobil uygulamadan alınan biletlerin QR kodları Mobil Biniş Kartı olarak geçmektedir, Bu Mobil Biniş Kartları ile misafirlerimiz biletlerini yazdırmadan seyahatlerini gerçekleştirebilir.

1. GENEL

Taşıyıcı tarafından ücret karşılığı denizyolu ile gerçekleştirilen tüm yolcu ve araç taşımalarında buradaki Taşıma Kuralları uygulanır.

2. İNDİRİMLİ ve ÜCRETSİZ GEÇİŞLER

Taşıyıcı tarafından kendi taşıma kurallarında, akitlerinde, biletlerinde ve diğer ücretsiz geçişlerde; başkaca kural getirilmedikçe, indirimli ve ücretsiz taşımalarında da aynı şekilde buradaki Taşıma Kuralları uygulanır.

3. KANUNLARIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Taşıma Kurallarımızda yer alan herhangi bir koşul, tarafların anlaşması ile feragat edilemeyen uygulanabilir kanunlara, hükümet kararlarına ve, mevzuata aykırı olursa uygulanmaya konulmaz. Herhangi bir koşulun geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.

1. BİLETİN TAŞIMA AKDİNE KARİNE OLMASI

• Yolcu Bileti, aksi kanıtlanıncaya kadar, taşıyıcı ile bileti elinde bulunduran misafirimiz arasındaki taşıma akdinin varlığına karine teşkil eder. Bilette yer alan akit şartları, buradaki Taşıma Kurallarımızda yer alan bazı kuralların kısaltılmış şeklidir.

• Yolcu gemilerinin emniyetine ve gemilerdeki yolcuların kayıt altına alınmasına ilişkin “Yönetmeliğin 7. Maddesi” gereğince; yolcu seyahat belgesinde yolcu kimlik bilgilerinin yer alması zorunludur. Olası sigorta ve tazminat haklarının kaybına sebep olmamak ve gerekli durumlarda misafirlerimizi bilgilendirebilmemiz için yolcu bilet alırken ad- soyad, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet ve cep telefonu numarası bilgilerini paylaşmalıdır.

2. BİLETİN İBRAZI

• Yolcu, Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak düzenlenmiş taşıyıcı tarafından verilen geçerli bir yolcu biletini ibraz etmedikçe, herhangi bir hak ileri süremez. İbraz edilen bilet, taşıyıcı veya onun yetkili acentesinden başka herhangi bir kişi tarafından değiştirilmiş, koparılmış veya yırtılmış ise geçerliliğini kaybetmiştir.

4. BİLETİN DEVREDİLEMEMESİ

• İsme düzenlenen yolcu bileti devredilemez ve başkasına tekrar satılamaz. Bir biletle yolculuk etme hakkına haiz olan kişiden başka bir kişi tarafından taşıma veya ücret iadesi için bilet ibraz edilirse, taşıyıcı, iyi niyetle bileti ibraz edeni taşıdığı veya bileti ibraz edene iade yaptığı takdirde, o biletle seyahat etme hakkına haiz olan kişiye karşı sorumlu olmaz.

5. FARKLI SATIŞ KANALLARINDAKİ BİLET ÜCRETLERİ

• Dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot biletlerimiz farklı satış kanallarından da satılmaktadır. Avantajlı bilet fiyatı sunulan satış kanalında geçici olarak meydana gelen problemlerden dolayı farklı kanaldan daha yüksek bir ücretten bilet alınması durumunda, avantajlı fiyat ile satış bedeli arasındaki fark talep edilemez.

6. DIŞ HATLAR, İÇ HATLAR VE ARABA VAPURU HATLARINA AİT ÜCRET TARİFELERİ

• www.ido.com.tr ve 0850 222 44 36 no.lu Çağrı Merkezinden öğrenilebilir. Dış hatlarda esnek fiyatlandırma uygulandığı için sabit bir ücret tarifesi bulunmamaktadır.

7. DIŞ HAT BİLETLERİNİN SATIŞA SUNULMASI

• Yıl içinde gerçekleştirilen dış hat seferlerine ait bilet satışları taşıyıcı tarafından belirlenen tarihlerde başlatılmaktadır.

8. DIŞ HATLARDA NUMARALI ve NUMARASIZ BİLETLER

• Dış hat seferlerinde; hangi hat veya seferlerin koltuk numaralı / koltuk numarasız gerçekleştirileceği taşıyıcı tarafından belirlenmektedir. Koltuk numaralı bir seferin numarasız gerçekleştirme hakkını taşıyıcı saklı tutar.

9. İNDİRİMLİ BİLETLER

• İndirimli ücret tarifesinden bilet satın alabilecek kişiler taşıyıcı tarafından belirlenmektedir. İndirimli bilet sahibi misafirler terminallerde kontrol esnasında İDO terminal personeline indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi ibraz etmelidir. İndirimli geçiş belgesinin ibraz edilememesi durumunda, misafirler gişeye yönlendirilir ve gişe personeli ücret farkını alarak yeni bir bilet düzenler.

ÇOCUKLAR

( 0-66 ay)

Ücretsiz

Nüfus cüzdanı veya resmi belge

GAZİ, ŞEHİT DUL ve YETİMLERİ

50 % indirim

ECO ve BİZ bilet sınıflarında

geçerlidir,

PROMO sınıflarında geçerli değildir.

Gazi ve Şehit dul ve yetim kartı

YAŞLILAR

( 65 yaş ve üstü )

10 % indirim

Nüfus cüzdanı veya resmi belge

ENGELLİLER

10 % indirim

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş (%40 ve üzeri) özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu

ÖĞRENCİ

(6-24 yaş)

10 % indirim

Resmi öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı.

BASIN KARTI

SAHİPLERİ

10 % indirim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartı

*Koltuk sahibi olmamak koşulu ile ücretsiz seyahat gerçekleştirebilecek çocuk (0-66 ay) sayısı ebeveyn sayısı ile sınırlıdır; yetişkin sayısından fazla seçilen her çocuk (0-66 ay) için, %10 indirimli bilet düzenlenir ve koltuk verilir. Örnek: Annesi ile seyahat eden 2 çocuk (0-66 ay) için, sistem tarafından; bir çocuk için ücretsiz bilet seyahat düzenlenir (koltuk verilmez), diğer çocuk için ise koltuk verilerek %10 indirimli bilet düzenlenir. İki ebeveyn ile seyahat eden iki çocuk (0-66 ay) ise koltuksuz ve ücretsiz olarak seyahat eder.

Araçlı seyahatlerde, tüm araç içi misafirlerimiz için aynı indirim oranına sahip araç içi yolcu bileti düzenlenir.

10. ENGELLİ YOLCULARIN TAŞINMASI

• Engelli misafirlerimizin taşınması ile ilgili açıklamalara buradanulaşabilirsiniz.

11. BİLET İPTAL / İADE ve DEĞİŞTİRME KOŞULLARI

• Bilet iptal/iade ve değiştirme koşulları için lütfen tıklayınız.

Not: İade edilen bir biletin ücreti; bilet Çağrı Merkezi,internet veya İDO MOBİL’den satın alındıysa 7 iş günü içinde kredi kartına iade edilir. Gişeden veya acenteden satın alınan biletlerin ücret iadesi ise başvuru yapılan gişe ve acentelerden ilgili kredi kartına veya nakit olarak gerçekleşir.

ARAÇ BİLETLERİ

• Araç tipi ile ilgili anlaşmazlık durumunda, ruhsat üzerindeki bilgiler esas alınacaktır. Renault Kangoo, Fiat Doblo, Ford Connect ve benzer tipteki araçlar Minivan araç kategorisindedir.

• LPG ve CNG ile çalışan araçlar, gemi tipi FE olan seferlere kabul edilmemektedir (Yenikapı - Bandırma hızlı feribot hattını kullanamazlar, Yenikapı-Bursa, Yenikapı - Yalova ve Pendik - Yalova hızlı feribot hatlarında gemi tipi FE olan seferleri kullanamazlar). Misafirlerimiz gemi tiplerini, online bilet sisteminin fiyatlandırma ekranında görmektedir.

• Tüm hızlı feribot ve deniz otobüslerimizde cep telefonu kullanımı serbesttir. Seyahat süresince, gemi içerisinde farklı kabinler arasında yolcu geçişine, alışveriş yapma amacının dışında izin verilmemektedir..

• Sefer kalkış saatinden 5 dakika önce tüm satış kanallarımızdan bilet satışı kapatılır.

• Sefer kalkış saatinden 30 dakika önce hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat misafirlerimizin biniş terminalinde bulunmaları gerekmektedir. Yolcu, gemi kalkış saatinden 30 dakika önce gemi kalkış terminali alanı içinde bulunmadığında, terminal alanı yoğunluğu ve diğer gerekçelerle sefere dahil olamadığında yolculuk hakkını kaybeder ve hak iddia edemez.

• Bilet kontrolü terminallerde yaya misafirlerimiz için turnikelerde ve araçla seyahat eden misafirlerimiz için el terminalleri vasıtası ile yapılmaktadır.

• İndirimli bilet ile seyahat eden misafirler terminallerde sadece indirimli bilet turnikelerinden geçiş yapabilirler.

• İndirimli turnikelerden geçen misafirler indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

• Araç ile seyahat eden misafirler gemiye binmeden önce el terminalleri ile yapılacak kontrol esnasında, el terminalleri, İDO terminal görevlisine "indirimli bilet" uyarısı / ikazı verecek ve terminal görevlisi de indirimli bilet sahibi yolculardan indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi sunmalarını isteyecektir.

• Araçlı seyahat eden misafirler, biletindeki araç tipinden farklı bir araç ile terminale gelmeleri durumunda gişeye yönlendirilecek ve yeni araç tipine göre araç bileti yeniden düzenlenecektir.

• Araçlı biletler kesinlikle yaya yolcu biletine çevrilemez. (Araç ve sürücünün iadesi parçalı olarak yapılamaz.)

• Misafirler, taşıyıcının hareket ve biniş usullerinin tamamlanmasına imkan verecek şekilde taşıyıcı tarafından

belirtilebilecek zamandan geç olmamak üzere, taşıyıcının biniş işlemlerini başlattığı yere ve biniş kapısına önceden gelmelidir.

• Herhangi bir sefere satın alınan bilet sadece üzerinde yazılı sefer için geçerlidir., Zamanında kullanılmayan biletler geçersizdir.

• Misafirler, bilet üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ile yükümlüdür, sonradan yapılacak itirazlar geçersizdir.

• Misafirlerin, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan araba vapurlarına, deniz otobüslerine, feribotlara binmesi ve inmesi tehlikeli ve yasaktır.

1. TAŞIMAYI RED HAKKI

• Taşıyıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu veya yolcu bagajını ya da aracını taşımayı reddedebilir:

• Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu, seyahate engel teşkil ediyor ve taşıyıcının özel yardımını gerektiriyorsa,

• Rahatsızlığa ve diğer misafirlerin itirazlarına neden olursa;

• Diğer misafirlere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,

• Yolcunun taşıyıcı talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,

• Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,

• Yolcu tarafından ibraz edilen bilet; yasa dışı elde edilmişse, taşıyıcı ve taşıyıcının yetkili acentesi dışında başka bir şahıstan satın alınmış ya da üzerinde değişiklik yapılmış, koparılmışsa, ( ki bu durumda taşıyıcı böyle bir bilete el koyma hakkını saklı tutar ) ,çalınmış ya da kayıp olduğu rapor edilmişse, bileti ibraz eden kişi, bilette 'Yolcu İsmi' hanesindeki kişi olduğunu ispat edemiyorsa ( ki bu durumda Taşıyıcı böyle bir Bilete el koyma hakkını saklı tutar ).ve bilet sahte ise,

• Taşıyıcı, bilet almış olsa dahi, seyir güvenliği açısından tehlike yaratan yüklü araçlar ile, gemi dengesini bozabilecek yüksekliğe sahip araçlarla, yine boyutu, yükü, veya diğer sebeplerle park, yanaşma ve manevra tehlikesi olan araçları taşımayı reddedebilir. Bu hususları tespit etmek II. Kaptan’ın yetkisindedir. Bu durumda bilet ücretinin tamamı iade edilir.

• Kapalı garajlı feribotlara LPG, LNG gibi yanıcı, patlayıcı gazlarla çalışan araçlar alınmamaktadır. Bilet satın alırken aracının LPG’li olduğunu belirtme sorumluluğu yolcuya aittir ve belirtilmediği takdirde doğacak mağduriyetten ( maddi manevi ) taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

• Misafirlerin sarhoş veya uyuşturucu etkisi altında olması durumunda, diğer misafirlerin ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda, sefere alınmama hakkını taşıyıcı saklı tutar.

• Taşınması reddedilen yolculara, taşıyıcı tazminat ödemeyecektir.

2. TAŞIMADA SINIRLAMA

• Taşıyıcı kurallarına göre, refakatsiz çocukların, yardıma muhtaç yolcuların, hamile kadınların veya hastalığı olan bir kişinin, taşıma için kabulü, taşıyıcı ile önceden yapılacak mutabakat ve düzenlemelere tabi olabilir. Böyle bir yolcu taşıması esnasında yolcunun sıhhi durumunun bozulması nedeni ile taşıyıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

• 10 ( on ) yaşın altındaki çocuklar, yanlarında refakatçi olmaksızın yolculuk yapamazlar.,

1. ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI

• Yaya misafirlerimiz, bir valiz veya 60x40x20 boyutlarında koliyi ücretsiz bulundurma hakkına sahiptir.

• Taşıma hakkı belirtilen bagaj dışındaki yüklerden fazla bagaj ücreti talep etme hakkını taşıyıcı saklı tutar.

• El çantaları (taşıyıcıdan kaynaklanan bir nedenle zarar görmesi hali dışında) taşıyıcı sorumluluğunda değildir.

• Tekerlekli sandalyeleri olan misafirlerimizin sandalyeleri yukarıda belirtilen bagajlara ek olarak ücretsiz olarak gemilere kabul edilmektedir.

2. BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER

Yolcu bagajına aşağıdakiler konulamaz; Bagaj tanımına uymayan maddeler,

• Tehlikeli maddeler deniz taşımacılığında yasak maddeler olarak tanımlanır. Deniz otobüslerini, feribotları, taşıyıcı görevlilerini ve yolcularını veya malları tehlikeye sokabilecek nitelikteki maddeler için istek üzerine taşıyıcıdan daha fazla bilgi edinilebilir , Deniz taşımacılığında yasak sayılan maddeler,

• Kırılabilir veya bozulabilir nitelikleri haiz olan veya ağırlığı, boyutu bakımından taşıyıcının görüşüne göre taşıma için uygun olmayan nitelikteki maddeler ile 6136 sayılı kanun gereğince ateşli silah, muşta ve bıçak (sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, sustalı çakı v.b.) taşınması yasaktır.

• Yolcu, kayıtlı bagajı içinde kırılabilir ve bozulabilir maddeler, para, mücevher, değerli madenler, gümüş eşya, senetler veya diğer ticari değerli kağıtlar, pasaport ve diğer hüviyet belgeleri veya örneklerini bulunduramaz. Bu maddede sayılanların bagaj içinde bulundurulmasından doğacak zarardan taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

Yanlarında ateşli silah bulunduran misafirlerimiz, silah taşıma ruhsatını görevliye ibraz etmek zorundadır.

Denizde tehlikeli yükler taşınmasıyla ilgili uluslararası “IMDG Code” sözleşmesi kapsamında bulunan her türlü yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve radyoaktif vb. yüklerin taşınması yasaktır.

3. BAGAJI TAŞIMAYI REDDETME HAKKI

• Taşıyıcı, bagaj olarak taşıması yasaklandığı belirtilen ve benzeri maddelerin bagaj olarak taşımasını reddedebilir ve başta fark etmediği ancak ileri taşımalarda bu maddelerin varlığını fark ettiği hallerde de taşımayı reddedebilir.

• Taşıyıcı, Madde 6.2.’de belirtilenler dışında; boyutu, şekli, ağırlığı veya niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.

• Taşıyıcı, normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmayan tüm nesneleri kayıtlı veya kayıtsız bagaj olarak kabul etmeyi reddedebilir.

4. ARAMA HAKKI

• Güvenlik ve emniyet nedenleriyle, taşıyıcı; yolcunun kendisinden, aracının ve bagajının aranmasına müsaade etmesini isteyebilir ve yolcunun bulunmadığı hallerde de arama yapabilir veya yaptırabilir.

• Bu isteğe uyulmaz ise, taşıyıcı; yolcuyu, aracını ve/veya bagajını taşımayı reddedebilir.

5. FAZLA BAGAJ

• Yolcu, taşıyıcı kurallarında belirtilen ücretsiz bagaj hakkını aşan bagajların taşınması için bir ücret ödemelidir. Taşıyıcı ücretsiz bagaj hakkını aşan ve/veya ücreti ödenmemiş bir fazla bagajı taşımayı reddedebilir.

• Fazla bagaj kapsamında İDO A.Ş. tarafından yayınlanan yük tarifesini aşağıda görebilirsiniz;

6. HAYVANLARIN TAŞINMASI

*1 Mart 2012 tarihinden itibaren evcil hayvanlarının aşı karnelerinin, yaya yolculuklarda biniş terminali görevlilerine, araçlı yolculuklarda ise güvenlik kontrolü sırasında ve sefer sırasında istenildiği zaman gösterilebilmesi için, misafirlerimizin yanında olmalıdır.

*Aşı karneleri bulunan kedi, köpek ve özel kafeslerinde bulunan muhabbet kuşu, kanarya vb. ötücü kuşlar gibi evcil hayvanların açık garajlı hızlı feribot ve araba vapurlarında yolcuya ait aracın içinde taşınması haricinde tüm deniz otobüsü, arabalı vapurlar ve hızlı feribotların yolcu salonlarında, evcil hayvan sahibinin yanında kafes içerisinde taşınabilir.

*Salon içerisinde taşınacak evcil hayvan kafes ölçüleri azami 23x40x55 cm’dir. Kafes içerisindeki evcil hayvan, sahibinin yanında (kucağında, koltuğunun yakınında zeminde vb.) diğer misafirlerimizi rahatsız etmeyecek ve koridor geçişlerini kapatmayacak şeklide uygun bir yere konulur.

*Kafes ölçülerinin 23x40x55 cm boyutlarından büyük olup yolcu salonu içerisine alamadığımız evcil hayvanlar, deniz otobüslerinde özel kafeslerinde yolcu salonlarının dışında ve gemi görevlilerinin gösterdiği yerlerde, feribotlarda yolcu salonu dışında bulunan feribota ait kafeslerin içerisinde ve açık garajlı hızlı feribot ve arabalı vapurlarda yolcuya ait aracın içinde taşınır.

* Evcil hayvanlar sefer süresi boyunca kafes içerisinden, açık garajlı hızlı feribot ve arabalı vapurlarda da yolcuya ait aracın içesinden çıkarılmamalıdır. Evcil hayvanlar kafes içerisinden veya araç içerisinden çıkarıldığında, gemi görevlileri tarafından evcil hayvan sahipleri uyarılarak evcil hayvanların tekrar kafes veya araç içerisine konulmasını uyarma hakkına sahiptir.

*5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu”nun 14. Maddesi gereğince Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesi, ülkemize girişi, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaklanmıştır. İlgili maddeye istinaden bu cinse sahip olan (Pitbull Terrier , Japanese Tosa'ya , Dogo Argentino, Fila Brasileiro )evcil hayvanlar taşınmamaktadır. Taşınması talep edilen evcil hayvanın bu mevzuata uygunluğu terminalde kontrol edilir.

*Kafese sığmayacak büyüklükteki köpekler ağızlık takmak koşulu ile hızlı feribot seferlerine kabul edilebilir, ancak salon içinde seyahat edemezler. Gemi salon sorumlularının uygun gördüğü yerlerde seyahat etmelerine izin verilecektir.

İç ve dış hat deniz otobüsü (sadece yaya yolcu taşıyan gemiler ) seferlerine kabul edilememektedir.

* Kafese sığmayacak büyüklükteki köpeklerin-hayvanların ağızlık takmak koşulu ile terminal dışından (araç gişe – yolcu çıkış ) hızlı feribotlara geçiş yapması gereklidir.

* Kontrolü gerçekleştiren görevlilerce, sağlık durumundan şüphe edilen veya sağlıklı bir yolculuğa engel olacağı düşünülen evcil hayvanların taşınması reddedilebilir.

* İDO, hiçbir şekilde, taşınan hayvanın seferden önce, sefer sırasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesinden sorumluluk kabul etmez. Hayvan taşımasının kabulü, misafirimizin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın taşıma sırasında ölümünden, hastalanmasından, kaybından veya yaralanmasından veya bu sebeple ortaya çıkabilecek masraf ve sair zararlardan taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.

7. REHBER KÖPEKLERİ İLE SEFERE KATILACAK YOLCULARIMIZIN SEYAHAT KURALLARI

Görme engelli misafirlerimize eşlik eden eğitimli rehber köpekler, tüm deniz otobüsü, araba vapuru ve feribotlarımızın yolcu salonlarında seyahat edebileceklerdir.

Geçişlerde bulundurulması gereken belgeler;

Rehber Köpekler Derneği kimlik belgesi

Köpeğin aşı karnesi

Rehber köpek olduğunu gösteren vücut tasması

Gerekli durumlarda görme engelli misafirimizin hastane raporu

Ayrıca rehber köpeğin sefer sırasında vücut tasması ve ağızlıkla seyahat etmesi gerektiğini belirtiriz.

1. TAŞIMA TARİFELERİ

• Taşıyıcı, yolculuk tarihinde yayımlanmış taşıma tarifelerine uymayı ve yolcu ve bagajını makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir. Ancak elde olmayan nedenlerle tarifelerin uygulanmasında gecikmeler, seferlerin iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumdan kaynaklanacak maddi manevi zararlardan İDO sorumlu tutulamaz. Tarifelerin dışında taşıyıcının ek sefer düzenleme hakkı vardır. Taşıyıcı yolculara makul zamanda duyurarak taşıma yapabilir. Ek sefer taşımalarında da aynı kurallar geçerlidir.

2. PLANLI veya PLANSIZ TAŞIMA DEĞİŞİKLİKLERİ ile SEFER İPTALİ

• Seferin elde olmayan nedenlerle belirtilen varış noktası dışında bir iskeleye yapılması durumunda, taşıyıcı alternatif ulaşım araçları sağlayarak misafirleri bilet üzerindeki varış noktasına taşımak ile misafirlerin bırakıldığı nokta ile bilet üzerindeki varış noktası arasındaki ücret farkını iade etmek arasında tercih hakkını saklı tutar.

• Taşıyıcı; önceden haber vermeksizin, herhangi bir iç hat, dış hat veya araba vapuru hattı seferine atamış olduğu gemi tipini değiştirme hakkını saklı tutar.

3. SEFERİN İPTAL EDİLMESİ

• Elde olmayan nedenlerle ( teknik arıza, doğal afet, olumsuz hava ve deniz koşuları vb. ) tarifelerin uygulanmasında gecikmeler, seferlerin iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumdan kaynaklanacak maddi manevi zararlar tarafımızca karşılanamamaktadır.

• Herhangi bir dış hat seferine bilet alındığında, olumsuz deniz ve hava koşulları, teknik nedenler vb. elde olmayan nedenlerle seferlerin iptal edilmesi zorunda kalındığı durumlarda, bilet ücretinin tamamı kesintisiz olarak misafirlerimize iade edilir.

• İnternet aracılığıyla, mobil uygulama kanalıyla ve 0850 222 44 36 ağrı Merkezi’nden satın alınan biletler için ücretlerin kredi kartına iadesi, sefer iptal saatinden 24 saat sonra otomatik olarak yapılmaktadır. Bilet değişikliği yapmak isteyen misafirlerimiz ise, ilk 24 saat içerisinde çağrı merkezimizi arayarak veya internet sitesi üzerinden, ilk 7 gün dahilinde ki ve aynı güzergahtaki seferlere, bilet değişikliği işlemlerini ücretsiz yapabilirler.

• Gişe ve acente aracılığıyla nakit veya kredi kartı ile satın alınan biletlerin, sefer iptal durumunda iadesi için 1 ay içerisinde, değişiklik için ise ilk 24 saat içerisinde başvurulmalıdır. Misafirlerimiz herhangi bir gişe ve acenteye giderek 7 gün içerisinde de aynı güzergahtaki seferlere, bilet değişikliği işlemlerini ücretsiz yapabilirler.

***Metro Acentelerinden alınan İDO biletlerinin iptal, iade ve değişiklik işlemleri ilgili Metro acentesinden yapılmaktadır.

• Taşıyıcı 4736 sayılı kanuna tabi değildir. Herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli bilet düzenlemeye zorunlu değildir.

• Taşıyıcı ücretsiz veya indirimli bilet uygulamasını kendi kuralları çerçevesinde düzenlemeye yetkilidir.

1.Misafirler, deniz otobüsleri ve feribotların içinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa, taşıma personelinin görevlerini yapmasını engellerse, taşıma personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, taşıyıcı, yolcuyu zaptetmek/ yolcuya müdahale etmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.

2.Misafirler, taşıyıcının izni olmadan gemilerde herhangi bir elektronik yayım cihazı kullanamaz, sadece sağlık için zorunluluk oluşturan işitme cihazları, kalp düzenleyici cihazlar kullanılabilir.

3.Misafirlerin, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan veya ekranlarda gösterilen uyarılara misafirlerin uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

4. Misafirler hiçbir koşulda, herhangi bir dış hat, iç hat veya araba vapuru seferinde, gemilerin hiçbir noktasında sigara ve diğer tütünleri içemezler, uyuşturucu kullanamazlar.

• Taşıma akdinin ifası sırasında taşıyıcı ek hizmetlerin temini için düzenlemeler yaparsa, bu tür düzenlemelerden, ihmali dışında taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.

• Yolcu, taşıyıcının uyguladığı tüm güvenlik tedbirlerine ve kontrollerine uymak zorundadır.

1. Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde taşıyıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa taşıyıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.

2. Taşıyıcı ancak kendi taşımalarında meydana gelen zarardan sorumludur. Bir başka taşıyıcının taşımaları için sorumlu olmayacaktır.

3. Taşıyıcının ihmali sonucu meydana gelmedikçe kayıtsız bagaja ilişkin zarardan taşıyıcı sorumlu olmayacaktır. Eğer yolcunun müterafik kusuru varsa taşıyıcının sorumluluğu müterafik kusura ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

4. Taşıyıcı, herhangi bir kanun hükmünü veya hükümet kararlarını, taleplerini veya icaplarını yerine getirmesinden doğacak zarardan, aynı şekilde yolcunun bunlara uymamasından meydana gelecek zarardan sorumlu olmayacaktır.

5. Taşıyıcının sorumluluğu, sorumluluk limitini aşmamak kaydı ile ispatlanan gerçek zarar miktarı ile sınırlıdır. Taşıyıcı bunun dışındaki, dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

6. Taşıyıcı, yolcu bagajı içindeki bir mal nedeniyle yolcunun yaralanmasından veya yolcu bagajının hasara uğramasından sorumlu olmaz. Herhangi bir yolcunun malı diğer bir kişiye, başka bir kişinin malına veya taşıyıcının malına zarar verirse, zarara sebep olan yolcu taşıyıcının uğradığı tüm zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

7. Taşıyıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.

8. Taşıyıcı, yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi ilde bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden sorumlu olmayacaktır.

9. Taşıyıcının sorumluluğunu sınırlandıran veya muaf tutan hükümler, taşıyıcının temsilcilerine, acentelerine, personeline, adamlarına ve taşıyıcının gemisini kullandığı kişiye ve bu kişinin temsilcilerine, personeline ve adamlarına da aynen uygulanır. Taşıyıcıdan ve temsilcilerinden, personelinden ve adamlarından talep edilebilecek toplam tazminat miktarı taşıyıcının sorumluluk üst sınırlarını aşamaz.

10. Kaza halinde yolcu ölümü, yaralanması veya bedensel zarara uğraması nedeni ile taşıyıcının sorumluluğu kanunla belirlenen herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır. Ölen veya yaralanmanın zarara neden olduğunu veya müterafik kusuru bulunduğunu taşıyıcı ispat ettiği takdirde, uygulanabilir mevzuat tahtında taşıyıcı kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtulur.

11. Taşıyıcının sorumluluk limitinden veya sorumsuzluk definde bulunmaktan feragat halleri, sosyal sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan rücuen tazmin talepleri dahil, taleplerinin hiç birinde, nasıl ileri sürülürse sürülsün, uygulanmaz. Taşıyıcı, yolcu veya yolcunun desteğinden yoksun kalanlarının, sosyal sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ödemeleri aşan tazmin edilebilir zararlarını, tazmin eder.

• İDO tarafından yapılan ve tehlikeli maddelerin taşınmasını kapsayan “ÖZEL SEFERLERİ” ile her türlü etkinlik ve organizasyon ( düğün, toplantı, gezi, özel ulaşım vb. ) sebebiyle yapılan kiralamalara yönelik gerçekleştirilen taşımalar; bu işler için ayrıca yapılacak olan sözleşmelerde belirtilen kurallara bağlıdır.

1.ŞİKAYETLERİ GÖNDERİLMESİ

E – mail: info@ido.com.tr

Telefon: 0850 222 44 36 ya da 444 44 36 ( Seyahat Danışmanı içi 3 tuşlanır).

Faks: +90 212 517 39 58

www.ido.com.tr adresinden Bize Yazınmenüsü formu doldurarak.

Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Süreçlerine buradanulaşabilirsiniz.

2. DAVA ÖNŞARTI ( ŞİKAYET İHBARI )

Kayıtlı Bagaj hasarı halinde, bagajı teslim almaya yetkili kişi, hasarın öğrenilmesinden sonra derhal ve bagajın teslim alınışından itibaren en geç yedi gün içinde, gecikme halinde bagajın kendisine teslime hazır bulundurulduğu tarihten itibaren yirmi bir gün içinde taşıyıcıya ihbarda bulunmazsa, hasara ilişkin dava açamaz. Şikayet ihbarının yukarıdaki süreler içinde yazılı olarak yapılması şarttır.

3. DAVALARDA SÜRE KISITLAMASI (HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE )

Tazminat davası, deniz aracının varış yerine geldiği veya gelmesi gerektiği günden veya taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa, hasara ve zarara ilişkin her türlü dava ve talep hakkı düşer.

• Taşıyıcının hiçbir acentesi, personeli veya temsilcisi buradaki taşıma şartlarını değiştirmeye veya bunlardan feragat etmeye yetkili kılınmamıştır.

Gizliliğiniz bizim için son derece önemlidir. İDO. A.Ş şirket müşterilerine ait kişisel verileri korumak için çok titiz bir şekilde davranmaktadır. Web sayfamızı ziyaret ederek ve/veya online işlemler yaparak aşağıdaki şartları kabul etmiş oluyorsunuz. İDO. A.Ş paylaştığınız adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresleriniz, kimlik bilgileriniz, bilet ve seyahatleriniz gibi kişisel bilgilerinizi toplayabilir. Toplanan bu bilgiler sizlere daha iyi hizmet, ürün ve seçim olanakları sunabilmek; web sitemizi düzenlemek; İDO hesabınızla ilgili işlemlerinizi düzenlemek; veri tabanı oluşturularak seferler, hizmetler, ürünler, kampanyalar ve promosyonlar için rapor analiz doğrulama ve istatistiki bilgiler oluşturmak, işlemek ve gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları uzmanlar ile paylaşmak; İDO yahut işbirliği yaptığı şirketler ve ortaklar ile sunulan promosyon, kampanya, tanıtım, pazarlama ve diğer fırsatlardan haberdar olmanızı e- posta, SMS ve Telefon aracılığıyla sağlamak için kullanılabilir. . İDO kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için belirtilen usuller ile hizmet aldığı diğer şirketler ve/veya yasal zorunluluk halinde adli ve idari makamlar ile paylaşabilir.

• Gerekli durumlarda İDO A.Ş bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir. TAŞIYICININ ÜNVANI İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş