hellobarbb-min.gif

Hakkımızda

MİSYON

Yolcu beklentileri doğrultusunda kendini sürekli geliştiren, yenilikçi ve sürdürülebilir faaliyetleri ile hızlı, emniyetli konforlu deniz taşımacılığı hizmetleri sunan kuruluş olmak.

Vizyon

Sürekli artan yolcu memnuniyeti, yolcu ve araç sayısı ile pazarda büyüyerek değerini artıran bir kuruluş olmak.

Yönetim Politikası

İDO yolcularının, çalışanlarının, tedarikçilerinin, toplumun ve ortaklarının beklentilerini dengeli biçimde karşılamayı amaçlayan özünde öğrenme, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme olan mükemmellik anlayışını benimsemiştir.

Bu doğrultuda İDO olarak;

• Yolcu beklentilerini ve geri bildirimlerini izler, yolcu memnuniyetini artırmak için süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.

• Katılımcı yönetim anlayışımızla çalışanlarımızın gelişimini ve yöneticilerimizin liderliğini destekler, başarılarını takdir eder tüm potansiyellerini kullanabilecekleri örgütsel iklimi ve fırsat eşitliğini sağlarız.

• Gemilerimizin emniyetli bir şekilde yönetilmesini ve işletilmesini sağlar, operasyonlarımız esnasında gemi, personel ve çevrenin maruz kalabileceği tüm riskleri değerlendirir ve gereken önlemleri alırız.

• Paydaşlarımıza değer sunmak amacıyla risk temelli düşünme yaklaşımıyla her alanda etkinliğimizi ve verimliliğimizi arttırırız.

• Tedarikçilerimiz ile uzun süreli iş birlikleri ile karşılıklı yarar sağlayan, değer katan, kalıcı ve güvenilir ilişkiler kurarız.

• Tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası tüm yasal ve diğer koşullara uyarak faaliyetlerimizi yerine getiririz.

• İnsan sağlığı ile ilgili riskleri belirleyerek ve etkilerini kontrol altına alarak, sağlık bozulmalarını en aza indiririz.

• Yaşam döngüsü ve sıfır atık yaklaşımıyla çevre boyutlarımızı belirleyerek ve etkilerini kontrol altına alarak doğal kaynak tüketimini azaltır, çevre kirliliğini önler ve çevre performansımızı sürekli iyileştiririz.

• Bilgi varlıklarını tanımlar, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri kapsamında bilgi güvenliğini sağlarız. İç ve dış riskleri belirleyerek ve risk analizleri yaparak bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri yönetir, iş sürekliliğini sağlarız.

• Deniz kültürünü geliştiren sosyal sorumluluk projelerinde yer alırız.

• Tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesini sürekli izler ve gerekli kaynağı ayırırız.