hellobarbb-min.gif

Hakkımızda

Kalite Yolculuğumuz

EFQM Mükemmellik Modeli
YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ

İDO, vermiş olduğu hizmetin kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası yönetim standartlarını bünyesinde kurmuş ve uygulamaktadır. Paydaşlarımız için ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, OHSAS 18001, ISM Yönetim Sistemleri ve EFQM Mükemmellik Modeli benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

2000 yılı itibariyle şirket içindeki tüm faaliyetlerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri sağlanarak TÜV Management Service tarafından yapılan kapsamlı denetim ile ISO 9001:1994 kalite belgesi alınmıştır. Yıllar itibariyle revize edilen Kalite Yönetim Standardının tüm gelişmeleri şirketimizde uygulamaya alınmıştır.

Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve müşterilere sunulan hizmetin kalite standartlarını daha da ileri taşımak için 2013 yılında süreç iyileştirme çalışmalarına verilen ağırlık daha da artırıldı ve süreçler yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda müşteri geribildirimlerini kendisi için iyileştirme fırsatı olarak gören İDO, müşterilerinin kolaylıkla geribildirimlerini iletebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli iletişim kanalları oluşturdu. 2013 yılında gerçekleştirilen denetim sürecinin ardından İDO, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen diğer insanların sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi (OHSAS 18001) çalışmalarına 2007 yılında başlanmıştır. Yıllar itibariyle OHSAS 18001 ve ISO 14001 standartlarının gerekliliklerini şirketimizde uygulayarak tüm faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek riskler çıkarılmakta, gerekli önlemler alınmakta ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir.Revize edilen standartların uygulanmasında öncü bir kuruluş olan İDO, 2016 ve 2017 yıllarında RINA belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetim süreçleri sonrasında ISO9001:2015, ISO10002:2014, ISO14001:2015 ve OHSAS18001:2007 belgelerini almaya hak kazanmıştır.

ISM Code

Uluslararası Gemi Güvenliği Yönetimi (International Ship Safety Management – ISM) çalışmaları özellikle gemiler için geliştirilmiş bir güvenlik ve kalite yönetim sistemi olup bir anlamda ISO 9001 sistemine benzemektedir. Geminin seyir sırasında sahip olması gereken özellikler, geminin denize açılması, teknik donanımı, can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması vb. hususlar bu standartlarla belirlenmiştir.

ISM’nin yürürlüğe girmesiyle uluslararası gemi işleten kuruluşlar ve Kabotaj hattında hat iznine sahip yolcu gemileri, ofisleri için Uygunluk Belgesi (DOC) ve gemiler için Güvenli Yönetim Sertifikası (SMC) almak zorundadırlar. DOC belgesi ilk olarak 2002 yılında alınmış ve yıllar itibariyle SMC belgeli gemi sayısı artmıştır. Kuruluşumuz kabotaj hattında gemi işletmeciliği yaptığından filomuzdaki tüm gemilerimiz SMC belgesi almıştır.

EFQM Mükemmellik Modeli

İDO’da uzun yıllardan bu yana sürdürülen kalite çalışmalarında daha etkin olmak, çalışanlarımızdan başlayan, önce kuruma daha sonra tüm paydaşlarımıza ulaşan bir kalite anlayışının ancak Ulusal Kalite Hareketi (UKH) çalışmaları ile mümkün olabileceği inancıyla, Mart 2006 tarihinde KalDer’e üye olunmuştur.

Yapılan çalışmaları belirli sistemler içerisinde sürdürmek, EFQM Mükemmellik Modelini uygulamak, sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak ve ulusal düzeyde elde edilen tecrübelerden yararlanmak için 2006 yılı Proje Ekibi oluşturulmuş, bu ekibin EFQM Mükemmellik Modeli eğitimlerinin tamamlanmasından sonra öz değerlendirme yapılmıştır.

Kasım 2006’da KalDer’den alınan dış değerlendirme hizmeti sonucunda şirketimiz, EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında değerlendirilmiş ve neticesinde 'Mükemmellikte Yetkinlik” onayı almaya hak kazanmıştır.Sürekli kendini geliştirerek 2008 yılında KalDer tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde Ulusal Kalite Başarı Ödülü almaya hak kazanmıştır. 2009 yıllarında da puanını artırarak Ulusal Kalite Başarı Ödülünü aldı.

Mükemmelliğin arayışında sürekli çalışan şirketimiz 2010 yılında KalDer'in düzenlediği Kalite Kongre'sinde, en yüksek puanı alarak Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde Ulusal Kalite Büyük ödülünü kazanmıştır.KalDer’in 2015 yılı mükemmelliği sürdürmek temalı kongresinde ise kalite kavramının Türkiye’de yaygınlaşmasında sağladığımız katkı ve mükemmellik yolculuğundaki başarılarımızdan dolayı şirketimize 'KALDER Mükemmellik Elçisi” (Excellence Ambassador) ünvanı verildi.