folder

Önemli Bilgiler

Sefer Tarifesi

Ücret Tarifesi

Hızlı Feribot ve Deniz otobüsleri dış hatlarımızda bilet fiyatları satış kanalına göre değişmektedir. Online Bilet işlemiyle bilet ücretlerine erişebilirsiniz.

Eskihisar Topçular Yaya Yolcu Ücretleri

İstanbulkart : 25,00 TL

İnd.İstanbul Kart : 15,00 TL

Araç içindeki yolculardan ücret alınmamaktadır.( Otomobil, Minivan, Jip , Panelvan)

Sirkeci Harem Yaya Yolcu Ücretleri

Fiyatlar TL'dir. İndirimli geçişler için İndirimli İstanbul Kart geçerlidir.

Otomobil tarafından çekilen her cins otomobil veya römorkun aksı, fazla aks olarak kabul edilir.

Yolcu taşımaya özgü araç sınıflarında aracın ön veya arkasında taşınan esyanın taşması halinde 1 metreye kadar olanlar 1 fazla aks, 1 metreden uzun olanlar 2 fazla aks kabul edilir.

Gişelerden bilet alımı gerçekleştikten sonra, iadesi mümkün değildir. ( Ücret iadesi sadece seferin iptal edilmesi durumunda yapılır. )

Hızlı feribot hatlarımızda her sefer için on ( 10 ) adetle sınırlı olmak üzere bisikletler ücretsiz olarak taşınmaktadır. Deniz otobüsleri dış hatlarda ise üç ( 3 ) adetle sınırlıdır.

Hava koşullarının elvermemesi ve seyir koşullarına göre sefere bisiklet kabul edilmeme hakkı saklı tutulmaktadır.

Araç, Yolcu ve Bagaj Taşıma Kuralları

• 1. TAŞIYICI:

İç Hatlar, dış hatlar ve araba vapuru hatlarında yolcu ve araç taşıma lisansına sahip şirket olan İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. Ve Tic. AŞ.’dir. Adresi: Kennedy cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı/Fatih / İstanbul

• 2. YOLCULUK:

Taşıyıcının yolcuyu, bir iskeleden başka bir iskeleye taşımak için gerçekleştirmiş olduğu sefer,

• 3. DIŞ HATLAR:

Şehirlerarası hızlı feribot ve deniz otobüsü hatlarıdır.

• 4. İÇ HATLAR :

İstanbul içinde gerçekleştirilen deniz otobüsü hatlarıdır.

• 5. ARABA VAPURU HATLARI:

Açık güverteli, araç ve yolcu taşıyan konvansiyonel gemi hatlarıdır.

• 6. HİZMET BEDELİ:

Herhangi bir dış hat seferi için; web, çağrı merkezi veya gişeden yapılan bilet satış işlemi karşılığında alınan ücrettir. Hizmet bedeli bilet ücretine dahil edilmektedir ve satış kanalına göre farklılık göstermektedir.

• 7. E-BİLET:

Yolcu bileti ve araç bileti başlığını taşıyan, taşıma şartları ve uyarılarını da içeren, taşıyıcı tarafından veya onun adına düzenlenmiş seyahat belgesidir. E-bilet uygulamamızda, gişe, acente ve çağrı merkezimizden bilet alan misafirlerimizin görevli personele, biletlerini fatura olarak da kullanmak istediklerini ayrıca belirtmeleri gerekmektedir. Web sitesi ve mobil uygulamadan bilet alan misafirlerimiz ise, “E-Bilet İstiyorum” seçeneğini mutlaka işaretlemelidir. Aksi takdirde alınan biletler fatura niteliği taşımaz ve gider olarak kullanılamaz.

• 8. ÜCRETLER:

Bir dış hat, iç hat veya araba vapuru hattında yolculuk hakkı ve hizmet bedeli karşılığında ödenen ücrettir.

• 9. GÜNLER:

Resmi tatiller dahil, haftanın yedi gününü içeren takvim günleri anlamına gelir. İhbar yönünden ihbarın alındığı gün veya geçerlilik süresinin tespiti yönünden de biletin düzenlendiği veya taşımanın başladığı gün, dikkate alınmaz.

• 10. BAGAJ:

Yolculukla ilgili olarak misafirlerimizin kısa dönemli tatilini veya ihtiyacını karşılayacak kadar gerekli olan nesne, madde ve diğer şahsi mallar anlamına gelir.

• 11. YÜK BİLETİ:

İzin verilen adet ve ağırlığın üzerindeki bagajlar ve ekstra yükler için gişelerde alınan ücret karşılığında misafirlerimize verilen bilettir ve mutlaka alınması gereklidir. Yük bileti tutarı; fazla bagaj veya yükün ağırlığı ve hacmine göre hesaplanmaktadır.

• 12. TAŞIYICI KURALLARI:

Biletin düzenlendiği tarihte geçerli olan ve yürürlükteki ücret tarifelerini de içeren, yolcu ve/veya bagaj taşımasını düzenleyen, taşıyıcı tarafından yayınlanmış veya oluşturulmuş kurallar anlamına gelir.

• 13. ACENTELER:

Taşıyıcının deniz yolu ile yolcu taşıma hizmetlerinin satışına ilişkin olarak taşıyıcıyı temsil etmek üzere taşıyıcı tarafından yetkilendirilen İDO bilet satış acentesidir.

• 14. YOLCU:

Deniz otobüslerini veya feribotları sevk ve idare eden taşıma personeli dışında, taşıyıcının rızası ile deniz otobüsleri, hızlı feribotlar ve araba vapurlarında taşıdığı veya taşıyacağı kişilerdir.

• 15. TAŞINAN ARAÇ:

İDO’nun araç taşımaya müsait gemilerle taşıdığı araçlar,

• 16. ZARAR:

Taşıyıcının taşımayı gerçekleştirirken taşıma hizmeti ile ilgili veya bu taşımaya bağlı diğer hizmetlerle ilgili veya bunlardan doğan ölüm, yaralanma, kayıp,hasar, kısmi hasar veya diğer zararları içerir.

• 17. ESNEK FİYATLANDIRMA:

İDO’nun sabit bir ücret tarifesine bağlı olmaksızın, belirli gün veya belirli saatlerde sefer kalkış saatinin yakınlığına ve gemi doluluğuna göre değişen fiyat uygulamasıdır.

• 18. MOBİL BİNİŞ KARTI

Mobil uygulamadan alınan biletlerin QR kodları Mobil Biniş Kartı olarak geçmektedir, Bu Mobil Biniş Kartları ile misafirlerimiz biletlerini yazdırmadan seyahatlerini gerçekleştirebilir.

1. GENEL

Taşıyıcı tarafından ücret karşılığı denizyolu ile gerçekleştirilen tüm yolcu ve araç taşımalarında buradaki Taşıma Kuralları uygulanır.

2. İNDİRİMLİ ve ÜCRETSİZ GEÇİŞLER

Taşıyıcı tarafından kendi taşıma kurallarında, akitlerinde, biletlerinde ve diğer ücretsiz geçişlerde; başkaca kural getirilmedikçe, indirimli ve ücretsiz taşımalarında da aynı şekilde buradaki Taşıma Kuralları uygulanır.

3. KANUNLARIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Taşıma Kurallarımızda yer alan herhangi bir koşul, tarafların anlaşması ile feragat edilemeyen uygulanabilir kanunlara, hükümet kararlarına ve, mevzuata aykırı olursa uygulanmaya konulmaz. Herhangi bir koşulun geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.

1. BİLETİN TAŞIMA AKDİNE KARİNE OLMASI

• Yolcu Bileti, aksi kanıtlanıncaya kadar, taşıyıcı ile bileti elinde bulunduran misafirimiz arasındaki taşıma akdinin varlığına karine teşkil eder. Bilette yer alan akit şartları, buradaki Taşıma Kurallarımızda yer alan bazı kuralların kısaltılmış şeklidir.

• Yolcu gemilerinin emniyetine ve gemilerdeki yolcuların kayıt altına alınmasına ilişkin “Yönetmeliğin 7. Maddesi” gereğince; yolcu seyahat belgesinde yolcu kimlik bilgilerinin yer alması zorunludur. Olası sigorta ve tazminat haklarının kaybına sebep olmamak ve gerekli durumlarda misafirlerimizi bilgilendirebilmemiz için yolcu bilet alırken ad- soyad, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet ve cep telefonu numarası bilgilerini paylaşmalıdır.

2. BİLETİN İBRAZI

• Yolcu, Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak düzenlenmiş taşıyıcı tarafından verilen geçerli bir yolcu biletini ibraz etmedikçe, herhangi bir hak ileri süremez. İbraz edilen bilet, taşıyıcı veya onun yetkili acentesinden başka herhangi bir kişi tarafından değiştirilmiş, koparılmış veya yırtılmış ise geçerliliğini kaybetmiştir.

4. BİLETİN DEVREDİLEMEMESİ

• İsme düzenlenen yolcu bileti devredilemez ve başkasına tekrar satılamaz. Bir biletle yolculuk etme hakkına haiz olan kişiden başka bir kişi tarafından taşıma veya ücret iadesi için bilet ibraz edilirse, taşıyıcı, iyi niyetle bileti ibraz edeni taşıdığı veya bileti ibraz edene iade yaptığı takdirde, o biletle seyahat etme hakkına haiz olan kişiye karşı sorumlu olmaz.

5. FARKLI SATIŞ KANALLARINDAKİ BİLET ÜCRETLERİ

• Dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot biletlerimiz farklı satış kanallarından da satılmaktadır. Avantajlı bilet fiyatı sunulan satış kanalında geçici olarak meydana gelen problemlerden dolayı farklı kanaldan daha yüksek bir ücretten bilet alınması durumunda, avantajlı fiyat ile satış bedeli arasındaki fark talep edilemez.

6. DIŞ HATLAR, İÇ HATLAR VE ARABA VAPURU HATLARINA AİT ÜCRET TARİFELERİ

• www.ido.com.tr ve 0850 222 44 36 no.lu Çağrı Merkezinden öğrenilebilir. Dış hatlarda esnek fiyatlandırma uygulandığı için sabit bir ücret tarifesi bulunmamaktadır.

7. DIŞ HAT BİLETLERİNİN SATIŞA SUNULMASI

• Yıl içinde gerçekleştirilen dış hat seferlerine ait bilet satışları taşıyıcı tarafından belirlenen tarihlerde başlatılmaktadır.

8. DIŞ HATLARDA NUMARALI ve NUMARASIZ BİLETLER

• Dış hat seferlerinde; hangi hat veya seferlerin koltuk numaralı / koltuk numarasız gerçekleştirileceği taşıyıcı tarafından belirlenmektedir. Koltuk numaralı bir seferin numarasız gerçekleştirme hakkını taşıyıcı saklı tutar.

9. İNDİRİMLİ BİLETLER

• İndirimli ücret tarifesinden bilet satın alabilecek kişiler taşıyıcı tarafından belirlenmektedir. İndirimli bilet sahibi misafirler terminallerde kontrol esnasında İDO terminal personeline indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi ibraz etmelidir. İndirimli geçiş belgesinin ibraz edilememesi durumunda, misafirler gişeye yönlendirilir ve gişe personeli ücret farkını alarak yeni bir bilet düzenler.

ÇOCUKLAR

( 0-66 ay)

Ücretsiz

 

Nüfus cüzdanı veya resmi belge

GAZİ, ŞEHİT DUL ve YETİMLERİ

50 % indirim

ECO ve BİZ bilet sınıflarında

geçerlidir,

PROMO sınıflarında geçerli değildir.

Gazi ve Şehit dul ve yetim kartı

YAŞLILAR

( 65 yaş ve üstü )

10 % indirim

Nüfus cüzdanı veya resmi belge

ENGELLİLER

10 % indirim

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş (%40 ve üzeri) özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu

ÖĞRENCİ

(6-24 yaş)

10 % indirim


Resmi öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı.

BASIN KARTI

SAHİPLERİ

10 % indirim


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartı

*Koltuk sahibi olmamak koşulu ile ücretsiz seyahat gerçekleştirebilecek çocuk (0-66 ay) sayısı ebeveyn sayısı ile sınırlıdır; yetişkin sayısından fazla seçilen her çocuk (0-66 ay) için, %10 indirimli bilet düzenlenir ve koltuk verilir. Örnek: Annesi ile seyahat eden 2 çocuk (0-66 ay) için, sistem tarafından; bir çocuk için ücretsiz bilet seyahat düzenlenir (koltuk verilmez), diğer çocuk için ise koltuk verilerek %10 indirimli bilet düzenlenir. İki ebeveyn ile seyahat eden iki çocuk (0-66 ay) ise koltuksuz ve ücretsiz olarak seyahat eder.

Araçlı seyahatlerde, tüm araç içi misafirlerimiz için aynı indirim oranına sahip araç içi yolcu bileti düzenlenir.

10. ENGELLİ YOLCULARIN TAŞINMASI

• Engelli misafirlerimizin taşınması ile ilgili açıklamalara buradanulaşabilirsiniz.

11. BİLET İPTAL / İADE ve DEĞİŞTİRME KOŞULLARI

• Bilet iptal/iade ve değiştirme koşulları için lütfen tıklayınız.

Not: İade edilen bir biletin ücreti; bilet Çağrı Merkezi,internet veya İDO MOBİL’den satın alındıysa 7 iş günü içinde kredi kartına iade edilir. Gişeden veya acenteden satın alınan biletlerin ücret iadesi ise başvuru yapılan gişe ve acentelerden ilgili kredi kartına veya nakit olarak gerçekleşir.

ARAÇ BİLETLERİ

• Araç tipi ile ilgili anlaşmazlık durumunda, ruhsat üzerindeki bilgiler esas alınacaktır. Renault Kangoo, Fiat Doblo, Ford Connect ve benzer tipteki araçlar Minivan araç kategorisindedir.

• LPG ve CNG ile çalışan araçlar, gemi tipi FE olan seferlere kabul edilmemektedir (Yenikapı - Bandırma hızlı feribot hattını kullanamazlar, Yenikapı-Bursa, Yenikapı - Yalova ve Pendik - Yalova hızlı feribot hatlarında gemi tipi FE olan seferleri kullanamazlar). Misafirlerimiz gemi tiplerini, online bilet sisteminin fiyatlandırma ekranında görmektedir.

• Tüm hızlı feribot ve deniz otobüslerimizde cep telefonu kullanımı serbesttir. Seyahat süresince, gemi içerisinde farklı kabinler arasında yolcu geçişine, alışveriş yapma amacının dışında izin verilmemektedir..

• Sefer kalkış saatinden 5 dakika önce tüm satış kanallarımızdan bilet satışı kapatılır.

• Sefer kalkış saatinden 30 dakika önce hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat misafirlerimizin biniş terminalinde bulunmaları gerekmektedir. Yolcu, gemi kalkış saatinden 30 dakika önce gemi kalkış terminali alanı içinde bulunmadığında, terminal alanı yoğunluğu ve diğer gerekçelerle sefere dahil olamadığında yolculuk hakkını kaybeder ve hak iddia edemez.

• Bilet kontrolü terminallerde yaya misafirlerimiz için turnikelerde ve araçla seyahat eden misafirlerimiz için el terminalleri vasıtası ile yapılmaktadır.

• İndirimli bilet ile seyahat eden misafirler terminallerde sadece indirimli bilet turnikelerinden geçiş yapabilirler.

• İndirimli turnikelerden geçen misafirler indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

• Araç ile seyahat eden misafirler gemiye binmeden önce el terminalleri ile yapılacak kontrol esnasında, el terminalleri, İDO terminal görevlisine "indirimli bilet" uyarısı / ikazı verecek ve terminal görevlisi de indirimli bilet sahibi yolculardan indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi sunmalarını isteyecektir.

• Araçlı seyahat eden misafirler, biletindeki araç tipinden farklı bir araç ile terminale gelmeleri durumunda gişeye yönlendirilecek ve yeni araç tipine göre araç bileti yeniden düzenlenecektir.

• Araçlı biletler kesinlikle yaya yolcu biletine çevrilemez. (Araç ve sürücünün iadesi parçalı olarak yapılamaz.)

• Misafirler, taşıyıcının hareket ve biniş usullerinin tamamlanmasına imkan verecek şekilde taşıyıcı tarafından

belirtilebilecek zamandan geç olmamak üzere, taşıyıcının biniş işlemlerini başlattığı yere ve biniş kapısına önceden gelmelidir.

• Herhangi bir sefere satın alınan bilet sadece üzerinde yazılı sefer için geçerlidir., Zamanında kullanılmayan biletler geçersizdir.

• Misafirler, bilet üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ile yükümlüdür, sonradan yapılacak itirazlar geçersizdir.

• Misafirlerin, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan araba vapurlarına, deniz otobüslerine, feribotlara binmesi ve inmesi tehlikeli ve yasaktır.

1. TAŞIMAYI RED HAKKI

• Taşıyıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu veya yolcu bagajını ya da aracını taşımayı reddedebilir:

• Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu, seyahate engel teşkil ediyor ve taşıyıcının özel yardımını gerektiriyorsa,

• Rahatsızlığa ve diğer misafirlerin itirazlarına neden olursa;

• Diğer misafirlere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,

• Yolcunun taşıyıcı talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,

• Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,

• Yolcu tarafından ibraz edilen bilet; yasa dışı elde edilmişse, taşıyıcı ve taşıyıcının yetkili acentesi dışında başka bir şahıstan satın alınmış ya da üzerinde değişiklik yapılmış, koparılmışsa, ( ki bu durumda taşıyıcı böyle bir bilete el koyma hakkını saklı tutar ) ,çalınmış ya da kayıp olduğu rapor edilmişse, bileti ibraz eden kişi, bilette 'Yolcu İsmi' hanesindeki kişi olduğunu ispat edemiyorsa ( ki bu durumda Taşıyıcı böyle bir Bilete el koyma hakkını saklı tutar ).ve bilet sahte ise,

• Taşıyıcı, bilet almış olsa dahi, seyir güvenliği açısından tehlike yaratan yüklü araçlar ile, gemi dengesini bozabilecek yüksekliğe sahip araçlarla, yine boyutu, yükü, veya diğer sebeplerle park, yanaşma ve manevra tehlikesi olan araçları taşımayı reddedebilir. Bu hususları tespit etmek II. Kaptan’ın yetkisindedir. Bu durumda bilet ücretinin tamamı iade edilir.

• Kapalı garajlı feribotlara LPG, LNG gibi yanıcı, patlayıcı gazlarla çalışan araçlar alınmamaktadır. Bilet satın alırken aracının LPG’li olduğunu belirtme sorumluluğu yolcuya aittir ve belirtilmediği takdirde doğacak mağduriyetten ( maddi manevi ) taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

• Misafirlerin sarhoş veya uyuşturucu etkisi altında olması durumunda, diğer misafirlerin ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda, sefere alınmama hakkını taşıyıcı saklı tutar.

• Taşınması reddedilen yolculara, taşıyıcı tazminat ödemeyecektir.

2. TAŞIMADA SINIRLAMA

• Taşıyıcı kurallarına göre, refakatsiz çocukların, yardıma muhtaç yolcuların, hamile kadınların veya hastalığı olan bir kişinin, taşıma için kabulü, taşıyıcı ile önceden yapılacak mutabakat ve düzenlemelere tabi olabilir. Böyle bir yolcu taşıması esnasında yolcunun sıhhi durumunun bozulması nedeni ile taşıyıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

• 10 ( on ) yaşın altındaki çocuklar, yanlarında refakatçi olmaksızın yolculuk yapamazlar.,

1. ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI

• Yaya misafirlerimiz, bir valiz veya 60x40x20 boyutlarında koliyi ücretsiz bulundurma hakkına sahiptir.

• Taşıma hakkı belirtilen bagaj dışındaki yüklerden fazla bagaj ücreti talep etme hakkını taşıyıcı saklı tutar.

• El çantaları (taşıyıcıdan kaynaklanan bir nedenle zarar görmesi hali dışında) taşıyıcı sorumluluğunda değildir.

• Tekerlekli sandalyeleri olan misafirlerimizin sandalyeleri yukarıda belirtilen bagajlara ek olarak ücretsiz olarak gemilere kabul edilmektedir.

2. BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER

Yolcu bagajına aşağıdakiler konulamaz; Bagaj tanımına uymayan maddeler,

• Tehlikeli maddeler deniz taşımacılığında yasak maddeler olarak tanımlanır. Deniz otobüslerini, feribotları, taşıyıcı görevlilerini ve yolcularını veya malları tehlikeye sokabilecek nitelikteki maddeler için istek üzerine taşıyıcıdan daha fazla bilgi edinilebilir , Deniz taşımacılığında yasak sayılan maddeler,

• Kırılabilir veya bozulabilir nitelikleri haiz olan veya ağırlığı, boyutu bakımından taşıyıcının görüşüne göre taşıma için uygun olmayan nitelikteki maddeler ile 6136 sayılı kanun gereğince ateşli silah, muşta ve bıçak (sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, sustalı çakı v.b.) taşınması yasaktır.

• Yolcu, kayıtlı bagajı içinde kırılabilir ve bozulabilir maddeler, para, mücevher, değerli madenler, gümüş eşya, senetler veya diğer ticari değerli kağıtlar, pasaport ve diğer hüviyet belgeleri veya örneklerini bulunduramaz. Bu maddede sayılanların bagaj içinde bulundurulmasından doğacak zarardan taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

Yanlarında ateşli silah bulunduran misafirlerimiz, silah taşıma ruhsatını görevliye ibraz etmek zorundadır.

Denizde tehlikeli yükler taşınmasıyla ilgili uluslararası “IMDG Code” sözleşmesi kapsamında bulunan her türlü yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve radyoaktif vb. yüklerin taşınması yasaktır.

3. BAGAJI TAŞIMAYI REDDETME HAKKI

• Taşıyıcı, bagaj olarak taşıması yasaklandığı belirtilen ve benzeri maddelerin bagaj olarak taşımasını reddedebilir ve başta fark etmediği ancak ileri taşımalarda bu maddelerin varlığını fark ettiği hallerde de taşımayı reddedebilir.

• Taşıyıcı, Madde 6.2.’de belirtilenler dışında; boyutu, şekli, ağırlığı veya niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.

• Taşıyıcı, normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmayan tüm nesneleri kayıtlı veya kayıtsız bagaj olarak kabul etmeyi reddedebilir.

4. ARAMA HAKKI

• Güvenlik ve emniyet nedenleriyle, taşıyıcı; yolcunun kendisinden, aracının ve bagajının aranmasına müsaade etmesini isteyebilir ve yolcunun bulunmadığı hallerde de arama yapabilir veya yaptırabilir.

• Bu isteğe uyulmaz ise, taşıyıcı; yolcuyu, aracını ve/veya bagajını taşımayı reddedebilir.

5. FAZLA BAGAJ

• Yolcu, taşıyıcı kurallarında belirtilen ücretsiz bagaj hakkını aşan bagajların taşınması için bir ücret ödemelidir. Taşıyıcı ücretsiz bagaj hakkını aşan ve/veya ücreti ödenmemiş bir fazla bagajı taşımayı reddedebilir.

• Fazla bagaj kapsamında İDO A.Ş. tarafından yayınlanan yük tarifesini aşağıda görebilirsiniz;

6. HAYVANLARIN TAŞINMASI

*1 Mart 2012 tarihinden itibaren evcil hayvanlarının aşı karnelerinin, yaya yolculuklarda biniş terminali görevlilerine, araçlı yolculuklarda ise güvenlik kontrolü sırasında ve sefer sırasında istenildiği zaman gösterilebilmesi için, misafirlerimizin yanında olmalıdır.

*Aşı karneleri bulunan kedi, köpek ve özel kafeslerinde bulunan muhabbet kuşu, kanarya vb. ötücü kuşlar gibi evcil hayvanların açık garajlı hızlı feribot ve araba vapurlarında yolcuya ait aracın içinde taşınması haricinde tüm deniz otobüsü, arabalı vapurlar ve hızlı feribotların yolcu salonlarında, evcil hayvan sahibinin yanında kafes içerisinde taşınabilir.

*Salon içerisinde taşınacak evcil hayvan kafes ölçüleri azami 23x40x55 cm’dir. Kafes içerisindeki evcil hayvan, sahibinin yanında (kucağında, koltuğunun yakınında zeminde vb.) diğer misafirlerimizi rahatsız etmeyecek ve koridor geçişlerini kapatmayacak şeklide uygun bir yere konulur.

*Kafes ölçülerinin 23x40x55 cm boyutlarından büyük olup yolcu salonu içerisine alamadığımız evcil hayvanlar, deniz otobüslerinde özel kafeslerinde yolcu salonlarının dışında ve gemi görevlilerinin gösterdiği yerlerde, feribotlarda yolcu salonu dışında bulunan feribota ait kafeslerin içerisinde ve açık garajlı hızlı feribot ve arabalı vapurlarda yolcuya ait aracın içinde taşınır.

* Evcil hayvanlar sefer süresi boyunca kafes içerisinden, açık garajlı hızlı feribot ve arabalı vapurlarda da yolcuya ait aracın içesinden çıkarılmamalıdır. Evcil hayvanlar kafes içerisinden veya araç içerisinden çıkarıldığında, gemi görevlileri tarafından evcil hayvan sahipleri uyarılarak evcil hayvanların tekrar kafes veya araç içerisine konulmasını uyarma hakkına sahiptir.

*5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu”nun 14. Maddesi gereğince Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesi, ülkemize girişi, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaklanmıştır. İlgili maddeye istinaden bu cinse sahip olan (Pitbull Terrier , Japanese Tosa'ya , Dogo Argentino, Fila Brasileiro )evcil hayvanlar taşınmamaktadır. Taşınması talep edilen evcil hayvanın bu mevzuata uygunluğu terminalde kontrol edilir.

*Kafese sığmayacak büyüklükteki köpekler ağızlık takmak koşulu ile hızlı feribot seferlerine kabul edilebilir, ancak salon içinde seyahat edemezler. Gemi salon sorumlularının uygun gördüğü yerlerde seyahat etmelerine izin verilecektir.

İç ve dış hat deniz otobüsü (sadece yaya yolcu taşıyan gemiler ) seferlerine kabul edilememektedir.

* Kafese sığmayacak büyüklükteki köpeklerin-hayvanların ağızlık takmak koşulu ile terminal dışından (araç gişe – yolcu çıkış ) hızlı feribotlara geçiş yapması gereklidir.

* Kontrolü gerçekleştiren görevlilerce, sağlık durumundan şüphe edilen veya sağlıklı bir yolculuğa engel olacağı düşünülen evcil hayvanların taşınması reddedilebilir.

* İDO, hiçbir şekilde, taşınan hayvanın seferden önce, sefer sırasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesinden sorumluluk kabul etmez. Hayvan taşımasının kabulü, misafirimizin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın taşıma sırasında ölümünden, hastalanmasından, kaybından veya yaralanmasından veya bu sebeple ortaya çıkabilecek masraf ve sair zararlardan taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.

7. REHBER KÖPEKLERİ İLE SEFERE KATILACAK YOLCULARIMIZIN SEYAHAT KURALLARI

Görme engelli misafirlerimize eşlik eden eğitimli rehber köpekler, tüm deniz otobüsü, araba vapuru ve feribotlarımızın yolcu salonlarında seyahat edebileceklerdir.

Geçişlerde bulundurulması gereken belgeler;

Rehber Köpekler Derneği kimlik belgesi

Köpeğin aşı karnesi

Rehber köpek olduğunu gösteren vücut tasması

Gerekli durumlarda görme engelli misafirimizin hastane raporu

Ayrıca rehber köpeğin sefer sırasında vücut tasması ve ağızlıkla seyahat etmesi gerektiğini belirtiriz.

1. TAŞIMA TARİFELERİ

• Taşıyıcı, yolculuk tarihinde yayımlanmış taşıma tarifelerine uymayı ve yolcu ve bagajını makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir. Ancak elde olmayan nedenlerle tarifelerin uygulanmasında gecikmeler, seferlerin iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumdan kaynaklanacak maddi manevi zararlardan İDO sorumlu tutulamaz. Tarifelerin dışında taşıyıcının ek sefer düzenleme hakkı vardır. Taşıyıcı yolculara makul zamanda duyurarak taşıma yapabilir. Ek sefer taşımalarında da aynı kurallar geçerlidir.

2. PLANLI veya PLANSIZ TAŞIMA DEĞİŞİKLİKLERİ ile SEFER İPTALİ

• Seferin elde olmayan nedenlerle belirtilen varış noktası dışında bir iskeleye yapılması durumunda, taşıyıcı alternatif ulaşım araçları sağlayarak misafirleri bilet üzerindeki varış noktasına taşımak ile misafirlerin bırakıldığı nokta ile bilet üzerindeki varış noktası arasındaki ücret farkını iade etmek arasında tercih hakkını saklı tutar.

• Taşıyıcı; önceden haber vermeksizin, herhangi bir iç hat, dış hat veya araba vapuru hattı seferine atamış olduğu gemi tipini değiştirme hakkını saklı tutar.

3. SEFERİN İPTAL EDİLMESİ

• Elde olmayan nedenlerle ( teknik arıza, doğal afet, olumsuz hava ve deniz koşuları vb. ) tarifelerin uygulanmasında gecikmeler, seferlerin iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumdan kaynaklanacak maddi manevi zararlar tarafımızca karşılanamamaktadır.

• Herhangi bir dış hat seferine bilet alındığında, olumsuz deniz ve hava koşulları, teknik nedenler vb. elde olmayan nedenlerle seferlerin iptal edilmesi zorunda kalındığı durumlarda, bilet ücretinin tamamı kesintisiz olarak misafirlerimize iade edilir.

• İnternet aracılığıyla, mobil uygulama kanalıyla ve 0850 222 44 36 ağrı Merkezi’nden satın alınan biletler için ücretlerin kredi kartına iadesi, sefer iptal saatinden 24 saat sonra otomatik olarak yapılmaktadır. Bilet değişikliği yapmak isteyen misafirlerimiz ise, ilk 24 saat içerisinde çağrı merkezimizi arayarak veya internet sitesi üzerinden, ilk 7 gün dahilinde ki ve aynı güzergahtaki seferlere, bilet değişikliği işlemlerini ücretsiz yapabilirler.

• Gişe ve acente aracılığıyla nakit veya kredi kartı ile satın alınan biletlerin, sefer iptal durumunda iadesi için 1 ay içerisinde, değişiklik için ise ilk 24 saat içerisinde başvurulmalıdır. Misafirlerimiz herhangi bir gişe ve acenteye giderek 7 gün içerisinde de aynı güzergahtaki seferlere, bilet değişikliği işlemlerini ücretsiz yapabilirler.

***Metro Acentelerinden alınan İDO biletlerinin iptal, iade ve değişiklik işlemleri ilgili Metro acentesinden yapılmaktadır.

• Taşıyıcı 4736 sayılı kanuna tabi değildir. Herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli bilet düzenlemeye zorunlu değildir.

• Taşıyıcı ücretsiz veya indirimli bilet uygulamasını kendi kuralları çerçevesinde düzenlemeye yetkilidir.

1.Misafirler, deniz otobüsleri ve feribotların içinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa, taşıma personelinin görevlerini yapmasını engellerse, taşıma personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, taşıyıcı, yolcuyu zaptetmek/ yolcuya müdahale etmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.

2.Misafirler, taşıyıcının izni olmadan gemilerde herhangi bir elektronik yayım cihazı kullanamaz, sadece sağlık için zorunluluk oluşturan işitme cihazları, kalp düzenleyici cihazlar kullanılabilir.

3.Misafirlerin, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan veya ekranlarda gösterilen uyarılara misafirlerin uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

4. Misafirler hiçbir koşulda, herhangi bir dış hat, iç hat veya araba vapuru seferinde, gemilerin hiçbir noktasında sigara ve diğer tütünleri içemezler, uyuşturucu kullanamazlar.

• Taşıma akdinin ifası sırasında taşıyıcı ek hizmetlerin temini için düzenlemeler yaparsa, bu tür düzenlemelerden, ihmali dışında taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.

• Yolcu, taşıyıcının uyguladığı tüm güvenlik tedbirlerine ve kontrollerine uymak zorundadır.

1. Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde taşıyıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa taşıyıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.

2. Taşıyıcı ancak kendi taşımalarında meydana gelen zarardan sorumludur. Bir başka taşıyıcının taşımaları için sorumlu olmayacaktır.

3. Taşıyıcının ihmali sonucu meydana gelmedikçe kayıtsız bagaja ilişkin zarardan taşıyıcı sorumlu olmayacaktır. Eğer yolcunun müterafik kusuru varsa taşıyıcının sorumluluğu müterafik kusura ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

4. Taşıyıcı, herhangi bir kanun hükmünü veya hükümet kararlarını, taleplerini veya icaplarını yerine getirmesinden doğacak zarardan, aynı şekilde yolcunun bunlara uymamasından meydana gelecek zarardan sorumlu olmayacaktır.

5. Taşıyıcının sorumluluğu, sorumluluk limitini aşmamak kaydı ile ispatlanan gerçek zarar miktarı ile sınırlıdır. Taşıyıcı bunun dışındaki, dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

6. Taşıyıcı, yolcu bagajı içindeki bir mal nedeniyle yolcunun yaralanmasından veya yolcu bagajının hasara uğramasından sorumlu olmaz. Herhangi bir yolcunun malı diğer bir kişiye, başka bir kişinin malına veya taşıyıcının malına zarar verirse, zarara sebep olan yolcu taşıyıcının uğradığı tüm zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

7. Taşıyıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.

8. Taşıyıcı, yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi ilde bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden sorumlu olmayacaktır.

9. Taşıyıcının sorumluluğunu sınırlandıran veya muaf tutan hükümler, taşıyıcının temsilcilerine, acentelerine, personeline, adamlarına ve taşıyıcının gemisini kullandığı kişiye ve bu kişinin temsilcilerine, personeline ve adamlarına da aynen uygulanır. Taşıyıcıdan ve temsilcilerinden, personelinden ve adamlarından talep edilebilecek toplam tazminat miktarı taşıyıcının sorumluluk üst sınırlarını aşamaz.

10. Kaza halinde yolcu ölümü, yaralanması veya bedensel zarara uğraması nedeni ile taşıyıcının sorumluluğu kanunla belirlenen herhangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır. Ölen veya yaralanmanın zarara neden olduğunu veya müterafik kusuru bulunduğunu taşıyıcı ispat ettiği takdirde, uygulanabilir mevzuat tahtında taşıyıcı kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtulur.

11. Taşıyıcının sorumluluk limitinden veya sorumsuzluk definde bulunmaktan feragat halleri, sosyal sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan rücuen tazmin talepleri dahil, taleplerinin hiç birinde, nasıl ileri sürülürse sürülsün, uygulanmaz. Taşıyıcı, yolcu veya yolcunun desteğinden yoksun kalanlarının, sosyal sigorta veya benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ödemeleri aşan tazmin edilebilir zararlarını, tazmin eder.

• İDO tarafından yapılan ve tehlikeli maddelerin taşınmasını kapsayan “ÖZEL SEFERLERİ” ile her türlü etkinlik ve organizasyon ( düğün, toplantı, gezi, özel ulaşım vb. ) sebebiyle yapılan kiralamalara yönelik gerçekleştirilen taşımalar; bu işler için ayrıca yapılacak olan sözleşmelerde belirtilen kurallara bağlıdır.

1.ŞİKAYETLERİ GÖNDERİLMESİ

E – mail: info@ido.com.tr

Telefon: 0850 222 44 36 ya da 444 44 36 ( Seyahat Danışmanı içi 3 tuşlanır).

Faks: +90 212 517 39 58

www.ido.com.tr adresinden Bize Yazınmenüsü formu doldurarak.

Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Süreçlerine buradanulaşabilirsiniz.

2. DAVA ÖNŞARTI ( ŞİKAYET İHBARI )

Kayıtlı Bagaj hasarı halinde, bagajı teslim almaya yetkili kişi, hasarın öğrenilmesinden sonra derhal ve bagajın teslim alınışından itibaren en geç yedi gün içinde, gecikme halinde bagajın kendisine teslime hazır bulundurulduğu tarihten itibaren yirmi bir gün içinde taşıyıcıya ihbarda bulunmazsa, hasara ilişkin dava açamaz. Şikayet ihbarının yukarıdaki süreler içinde yazılı olarak yapılması şarttır.

3. DAVALARDA SÜRE KISITLAMASI (HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE )

Tazminat davası, deniz aracının varış yerine geldiği veya gelmesi gerektiği günden veya taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa, hasara ve zarara ilişkin her türlü dava ve talep hakkı düşer.

• Taşıyıcının hiçbir acentesi, personeli veya temsilcisi buradaki taşıma şartlarını değiştirmeye veya bunlardan feragat etmeye yetkili kılınmamıştır.

Gizliliğiniz bizim için son derece önemlidir. İDO. A.Ş şirket müşterilerine ait kişisel verileri korumak için çok titiz bir şekilde davranmaktadır. Web sayfamızı ziyaret ederek ve/veya online işlemler yaparak aşağıdaki şartları kabul etmiş oluyorsunuz. İDO. A.Ş paylaştığınız adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresleriniz, kimlik bilgileriniz, bilet ve seyahatleriniz gibi kişisel bilgilerinizi toplayabilir. Toplanan bu bilgiler sizlere daha iyi hizmet, ürün ve seçim olanakları sunabilmek; web sitemizi düzenlemek; İDO hesabınızla ilgili işlemlerinizi düzenlemek; veri tabanı oluşturularak seferler, hizmetler, ürünler, kampanyalar ve promosyonlar için rapor analiz doğrulama ve istatistiki bilgiler oluşturmak, işlemek ve gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları uzmanlar ile paylaşmak; İDO yahut işbirliği yaptığı şirketler ve ortaklar ile sunulan promosyon, kampanya, tanıtım, pazarlama ve diğer fırsatlardan haberdar olmanızı e- posta, SMS ve Telefon aracılığıyla sağlamak için kullanılabilir. . İDO kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için belirtilen usuller ile hizmet aldığı diğer şirketler ve/veya yasal zorunluluk halinde adli ve idari makamlar ile paylaşabilir.

• Gerekli durumlarda İDO A.Ş bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir. TAŞIYICININ ÜNVANI İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Genel Kurallar ve Uygulamalarımız

• 14 Mayıs 2012 tarihinden itibaren tüm hızlı feribot ve deniz otobüslerinde cep telefonu kullanımı serbesttir.

• Sefer kalkış saatinden 5 dakika önce tüm satış kanallarımızdan bilet satışı sona ermektedir.

• İç hat deniz otobüsü seferlerimizde gemi kapasitesinin kalkış saatinden önce dolması durumunda deniz otobüsü, tarifelerimizde belirtilen sefer saatinden önce kalkabilir.

• İndirimli bilet ile seyahat eden yaya misafirlerimizin, indirim haklarını gösteren indirimli geçiş belgelerini terminal görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Araçlı seyahat eden misafirlerimizin hatalı araç tipi bilet satın almaları durumunda, terminal gişelerinden doğru araç tipine göre yeniden bilet almaları gerekmektedir. Araç tipinde anlaşmazlık durumunda ruhsat bilgileri esas alınacaktır.

• LPG ve CNG ile çalışan araçlar, gemi tipi FE olan seferlere kabul edilmemektedir.

• Kapalı garajlı feribotlarda, araç içerisinde seyahat etmek yasaktır. Araç park edildikten sonra yolcu salonuna çıkılmalıdır.

• Renault Kangoo, Fiat Doblo, Ford Connect ve benzer tipteki araçlar için Minivan tipinde araç bileti satın alınmalıdır.

• İç ve dış hat deniz otobüsü seferlerine kabul edilen bisiklet adedi üç (3) ile sınırlıdır. Bisiklet için ücret alınmamaktadır.

• Hızlı feribot seferlerine kabul edilen bisiklet sayısı on (10) ile sınırlıdır. Bisiklet için ücret alınmamaktadır.

• Yaz tarifesi döneminde, bisiklet taşıma kurallarında değişiklik yapma hakkını İDO saklı tutar.

• İDO Mobil Kullanım Şartları

Aşağıdaki "Kullanım Şartları", İDO İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş’nin (Bundan Sonra İDO olarak adlandırılacaktır) mobil cihazlar ve bunların bağlantılı olduğu yazılımların (bundan sonra Mobil Uygulama olarak adlandırılacaktır) sağladığı bilgi ve hizmetlerin kullanımına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. İDO Mobil Uygulamasına giren her kullanıcı “Kullanım Şartları”nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

1. İDO Mobil Uygulaması virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, İDO Mobil Uygulamasının kullanması nedeniyle, yazılım ve donanım sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

2. İDO Mobil Uygulamasında yer alan her türlü bilgi ve duyuru bilgi verme amaçlıdır. Resmi tebligat ve bildirim yerine geçmez. Kullanıcı hiçbir şekilde mobil uygulamada yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

3. İDO, kendi takdirinde olmak üzere mobil uygulamanın içeriğini gerektiği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. İDO, mobil uygulamanın hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, mobil uygulamada mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

4. Mobil uygulama, gerekli bilgileri İDO Web Servisleri üzerinden gerçek zamanlı sağladığından internet bağlantısı gerektirir.

5. İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar İDO ’nün sorumluluğunda değildir.

6. Uygulama bazı web servislerinden gelen dokümanları saklamak amacıyla bilgisayarınızın ve/veya mobil cihazınızın belge kütüphanesini kullanır.

7. Kullanıcılar ile İDO arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, İDO ’nün elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

8. İDO Mobil Uygulaması, "Kullanım Şartları” nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

9. Uygulama Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve işletilmektedir. Uygulama hakkındaki ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilir.

Gizlilik Politikası

1.İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. (“İDO”) internet sitesindeki tüm dokümanlar İDO’nun mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir bilgi değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ve dağıtılamaz. İnternet sitesinin sayfalarının yazıcı çıktıları kişisel kullanımınız için alınabilir.

2. İDO internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde önlemler alınmış olmakla birlikte, son güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli kişisel bilgisayarındaki korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, İDO internet sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

3. İDO internet sitesinde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan 'bilgi'lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden temin etmekle yükümlü olduğunu ve internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4. İDO, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve İDO internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. İDO internet sitesinin hatasız olması için her türlü önlem alınmış olmakla birlikte, internet sitesinde mevcut ya da oluşabilecek hatalardan dolayı İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz.

5. İnternet ortamının (WWW) yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

6. İDO, internet sitesinin, kullanım şartlarının herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

9. Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Hangi Bilgileri Nasıl Topluyoruz?

Gizlilik ve Güvenlik Politikamızda, sizi kişisel olarak tanımlayan ve/veya iletişim kurmak üzere kullanılan bilgiler kişisel veriler olarak tanımlanmaktadır. İDO A.Ş. şirket müşterilerine ait kişisel verileri korumak için çok titiz bir şekilde davranmaktadır. Web sayfamızı ziyaret ederek ve/veya online işlemler yaparak aşağıdaki şartları kabul etmiş oluyorsunuz: İDO A.Ş. paylaştığınız; adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresleriniz, kimlik bilgileriniz, bilet ve seyahatleriniz gibi kişisel bilgilerinizi toplayabilir.

Bilgi toplama süreci genellikle şu şekilde gerçekleşir:

• Web sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, gişe ve acentelerimizden bilet aldığınızda

• Web sitesi veya uygulamalara kayıt/üye olduğunuzda

• Anketlere/oylamalara katıldığınızda

• "Bize Yazın" formu üzerinden geri bildirim gönderdiğinizde

• Gemilerimizde wifi hizmetini kullandığınızda

• İş ile ilgili olarak bilgi girdiğinizde (ör. özgeçmiş gönderimi, medya talepleri vb.)

• Kişisel verilerin girilmesini gerektiren her türlü talebiniz olduğunda

• Gişelerimizde kamera kayıt sistemi tarafından görüntülendiğinizde

İDO bünyesinde hazırlanan mobil uygulamalar bazı bilgileri otomatik olarak kullanıcılardan toplayabilir. Bu bilgiler;

• Cep telefonu marka-modelini,

• Telefonunuzun İnternet Protokol adresini (İP),

• Telefonunuzun işletim sistemini ,

• Konum bilgilerini içermektedir (telefonunuzda konum bilgisi kullanımına verdiğiniz izin çerçevesinde). Bu veri akışını istediğiniz zaman uygulamayı telefonunuzdan kaldırarak durdurabilirsiniz (telefonunuz aracılığıyla toplanan verileri, telefonunuzdaki uygulama ayarları ve izinleri bölümünden ayarlayabilirsiniz).

İDO’nun sosyal medya programı Facebook, Twitter , Youtube, Linkedin, Pinterest ve Instagram vb. platformları kapsamaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen adı geçen firmaların (Facebook, Twitter , Youtube, Linkedin, Pinterest ve Instagram vb.) gizlilik politikalarını okuyun.

Çerezler (“Cookie”ler) ve Diğer Teknolojiler

Gizlilik ve Güvenlik Politikamızda anlatılan amaçlar doğrultusunda işlenecek verileri toplarken çerezler kullanabilmektedir. Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır ve ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır. Günümüzde birçok internet tarayıcısı web sitelerinin ziyareti sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif ettiyseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamazsınız.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.

Bazı e-posta mesajlarımızda, İDO web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL'leri kullanılmaktadır. Müşteriler bu URL'lerden birine tıkladıklarında, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçerler. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve müşteri iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir.

Gişelerde Kamera Kayıt Sistemi

Siz müşterilerimizin güvenliği ve operasyonel amaçlarla gişelerimizde kamera kayıt sistemi kullanılmaktadır. Yasal işlem gerektiren durumlarda ilgili kayıtlar, gerekli resmi mercilerle paylaşılabilir.

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Toplanan bu bilgiler, siz müşterilerimize daha iyi hizmet, ürün ve seçim olanakları sunabilmek, web sitemizi düzenlemek; Sea&Miles hesabınızla ilgili işlemlerinizi düzenlemek; veri tabanı oluşturularak seferler, hizmetler, ürünler, kampanyalar ve promosyonlar için rapor analiz doğrulama ve istatistiki bilgiler oluşturmak, işlemek ve gizlilik koşullarına uymak kaydı ile kullanılır. Aynı zamanda bu bilgiler işbirliği yaptığımız şirketler ve ortaklar tarafından sunulan promosyon, kampanya, tanıtım, pazarlama ve diğer fırsatlardan haberdar olmanızı sağlamak için e-posta, SMS ve telefon aracılığıyla kullanılabilir. İDO kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için belirtilen usuller ile gizliliğin sağlanması koşullarının da temin edilmesi kaydıyla hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı diğer şirketler ve/veya yasal zorunluluk halinde adli ve idari makamlar ile paylaşabilir.

Ayrıca kişisel ve/veya demografik bilgileriniz analiz çalışmaları için kullanabilir. Bu şekilde size sağlanan ürünler ve hizmetler sürekli olarak iyileştirebilir, kişiselleştirebilir, özelleştirebilir. Bunlara, dış kaynaklardan veya üçüncü taraflardan elde edilen verilerle, web sitelerimiz ve/veya uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizi zaman zaman birleştirmek, güncellemek veya farklı şekillerde genişletmek dâhildir.

İDO, kümüle (toplu) müşteri istatistiklerini, birey detayında kişisel verilerini içermeyecek şekilde iş ortakları (yatırımcıları dâhil), basın gibi üçüncü taraflar ile paylaşabilir.

Bilgilere Erişim ve Güncelleme

Web sitelerimizden ve/veya uygulamalarımızdan hesabınıza ulaşarak, iletişim bilgilerinizin, tercihlerinizin ve diğer kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz. Bu bilgiler eksik veya yanlışsa, güncellemeniz veya silmeniz için (işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) gerekli süreç işletilir. Veri tabanımızda kayıtlı bilgilerinizi sorgulamak veya kişisel verilerinizi düzeltmek/güncellemek için Sea&Miles üyelik sayfasından, bu linktenveya aşağıdaki servisimizden faydalanabilirsiniz:

Müşteri Hizmetleri Merkezimiz: 0850 222 44 36- 444 44 36

Bilgilendirme ve Duyuru Listesinden Çıkış

Duyuru ve bilgilendirme listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. İDO tarafından, bildirim ve iletişim amaçlı gelen ticari-elektronik iletilere erişim ve kontrol yetkisi sizin elinizdedir. Hizmet ve servislerimize olan üyeliğiniz devam ederken, sizin ile iletişim kurmamızı istemez iseniz, dijital mecralarda “İPTAL” hakkınızı kullanabilir, iptal işleminizi 4933’e IDO RET yazıp, ücretsiz SMS göndererek ya da çağrı merkezimize ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz. Tarafınızdan bunu geçersiz kılan bir onay gönderilinceye kadar sizinle iletişime geçilmeyecektir. Hizmetlerimizden yararlanmayı sonlandırmak ister ve üyelikten ayrılmayı seçerseniz, müşteri hizmetleri hattımızı arayabilirsiniz.

Bilet Değişiklik ve İade Talebi

1 Mart 2016 tarihinde e-bilet uygulamasınageçiş nedeniyle bilet değişiklik ve iade kurallarımız değişmiştir.

• İnternet aracılığıyla, mobil uygulama kanalıyla ve 0850 222 44 36 Çağrı Merkezi’nden satın alınan biletler, ister basılı ister internet ortamında olsun, mobil uygulama hariç tüm satış kanallarından değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

• Gişe ve acenteden kredi kartı ile veya nakit alınan biletlerin değişiklik veya iptali ancak gişe ve acente üzerinden yapılabilir. Metro acentelerinden alınan İDO biletlerinin iptal veiade,değişikliği ise aynı metro acentesinden yapılır.

• Bilet değişiklik ve iade koşullarına göre, değişiklik ve iade taleplerinde yapılacak kesinti ( cayma tazminatı ), hizmet bedeli düşüldükten sonra KDV dahil toplam tutar üzerinden hesaplanır.

• Bilet değişiklik ve iade koşulları bilet sınıflarına göre değişiklik gösterir, Satış Kanalına göre farklılık gösteren hizmet bedelinin iadesi yapılmaz. ( Hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan tutar iade edilir.)

• BİZ ( Business ) sınıfı ve VIP ( VİP Oda ) biletler hızlı feribot üst salon biletleridir ve sadece Yenikapı-Bandırma ve Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot hatlarında bulunmaktadır.

Bilet Satış Kanalları

Web Sitesi

www.ido.com.tr

adresine girerek esnek sınıf ve fiyat seçenekleriyle biletinizi alabilirsiniz.


Tehlikeli Madde Rehberi

MALTEPE

Maltepe Tehlikeli madde rehberini indirmek için tıklayınız.


Tehlikeli Madde Rehberi

Sirkeci

Sirkeci Tehlikeli madde rehberini indirmek için tıklayınız.


Tehlikeli Madde Rehberi

HAREM

Harem Tehlikeli madde rehberini indirmek için tıklayınız.


Bilet Satış Kanalları

Çağrı Merkezi

0850 222 44 36
444 44 36

numaralı çağrı merkezimizi arayarak biletinizi alabilirsiniz.


Bilet Satış Kanalları

Terminaller

Aşağıda yazılı terminellerimizden bilet alabilirsiniz.


 • 1
  Yenikapı
 • 2
  Avcılar
 • 3
  Kadıköy
 • 4
  Bostancı
 • 5
  Pendik

 • 6
  Eskihisar
 • 7
  Topçular
 • 8
  Yalova
 • 9
  Bandırma
 • 10
  Bursa
 • 11
  Marmara Adası
 • 12
  Avşa Adası
 • 13
  Çınarcık
 • 14
  Esenköy
 • 15
  Armutlu Tatil Köyü
 • 16
  Armutlu
 • 17
  Kumla

Bilet Satış Kanalları

Acenteler

Aşağıda yazılı acentelerimizden bilet alabilirsiniz.

 • 1
  Digital Trade(Bilet.com) (0212) 691 6426 Üniversite Mah. Sarıgül Sk. No,37/1 3. Kat Ofis No.322 Avcılar / İstanbul
 • 2
  Alhadithi Group Turizm LTD. ŞTİ. +90 226 813 9842 Bahçelievler Fatih No:134/8 Yalova Merkez
 • 3
  MISK BARAKA 0 226 812 12 34 Bahçelievler Mah Turhan Koçal Cad 2 A Merkez-YALOVA _TURKIYE
 • 5
  ATARLAR PETROL 0256 622 18 75 Değirmendere Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:221 (Kipa Yanı) Kuşadası / AYDIN
 • 6
  ATARLAR PETROL 0256 211 33 30 Ata Mah. Denizli Bulvarı No:62 (Aydın Forum Karşısı) Merkez / AYDIN
 • 7
  AVŞA ADASI / AYATA TUR 0266 896 34 34 İskele Meydanı Avşa Adası İDO İskelesi idoiskele Avşa Adası / BALIKESİR
 • 8
  MARMARA ADASI / AYATA TUR İDO Marmara Adası İskelesi Atatürk Cad. Belediye Binası Karşısı Marmara Adası / BALIKESİR
 • 9
  BİLGİN AKARYAKIT 0266 721 00 21 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:135 (Tır Parkı Yanı) Bandırma / BALIKESİR
 • 10
  MİRAP AKARYAKIT 0266 762 63 10 100.Yıl Mah. Bandırma Cad. No:6 Gönen / BALIKESİR
 • 12
  YÖRSAN TESİSLERİ 0266 865 69 55 Sultaniye Mah. Balıkesir Cad. No:107 Susurluk / BALIKESİR
 • 13
  TELLİOĞLU AKARYAKIT 0266 246 14 10 Bursa Yolu Üzeri 17. km. Yeniköy / BALIKESİR
 • 14
  ASAY AKARYAKIT 0224 513 23 94 İmam Aslan Dinlenme Tesisleri Umurbey Mah. Yalova Yolu Cad. No:100-IIB Gemlik / BURSA
 • 15
  SERRA PETROL 0224 713 99 22 Orhaniye Mah. Zindancık Mevkii Ankara Karayolu Üzeri İnegöl/ BURSA
 • 24
  BİGA BİRLİK 0286 316 37 70 Sakarya Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:1/1 Biga / ÇANAKKALE
 • 25
  FEVZİ TURİZM 0212 631 52 53 Ali Kuşçu Mah. Fatih Cad. Sayın Apt. No:51A Fatih/ İSTANBUL
 • 26
  VEBAŞ AKARYAKIT 0232 373 94 27 İstanbul Cad. No:82 Bornova / İZMİR
 • 27
  ATARLAR PETROL 0232 435 54 90 Fatih Cad. No:59 Çamdibi / İZMİR
 • 28
  ATARLAR PETROL 0232 856 13 84 Tepeköy Mah. İzmir-Aydın Asfaltı No:338 (Metropolis Otel Yanı) Torbalı/ İZMİR

Bilet Satış Kanalları

İDO Mobil

Hem IOS hemde Android telefonlarınızdan kullanabileceğiniz yenilenen mobil
uygulamamızı indirerek kolayca bilet alabilirsiniz.

İndirim Oranları


*** İndirim oranları sadece yaya yolcularımız için geçerlidir.

Kişisel Verilerin Korunması – Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Yürürlük" başlıklı 32. Maddesine göre bu Kanunun 8,9,11,13,14,15,16,17 ve 18 maddeleri yayım tarihinden altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. (“İDO”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilir.

Kurumsal internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz, bilet satış gişelerimiz, anlaşmalı acentelerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, İDO tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilir: • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri tanıtmak, sadakat programı üyelerini tanımak ve iletişimi arttırmak, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, trendleri anlamak, imajı arttırmak, pazarlama reklam ve tanıtım faaliyetleri yapmak

• Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek

• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, stratejilerin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

• Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

Kişisel verilerinizin İDO tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgileri bu linktenkontrol edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. olarak doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; adi ortaklıklar kapsamında diğer ortaklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz:

1.Üyelik/taşıma sözleşmesi gereği beyan ettiğiniz, sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@ido.com.trisimli e-posta adresine, e-posta ile başvuru yapabilirsiniz.

2. Şahsen Başvuru:

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak;

Başvuru sahibinin Kennedy Cad. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi 34480 Fatih / İstanbul adresine bizzat gelerek kimliğini gösterir resmi belge ile başvurması.

Not: Zarfın üzerine “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

3. Noter Vasıtası ile Tebligat:

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak;

Başvuru sahibinin Kennedy Cad. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi 34480 Fatih / İstanbul adresine noter aracılığıyla tebligat göndermesi

Not: Tebligat Zarfına “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

4. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru:

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak;

Şirketimizin ido@hs01.kep.trKEP adresine konusu “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olan e-postanın güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilmesi yeterlidir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form kullanılarak fiziki ortamdan, noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun'un 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde" yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız Kanun'un 13'üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Formu yüklemek için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak; İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. (“İDO”) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun hareket etmekle mükellef olup, İDO, söz konusu yasal mevzuata uyumu bir yaşam döngüsü haline getirerek kişisel verileri koruma konusunda gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında İDO tarafından Kişisel Veri Koruma, İşleme, Saklama ve İmha Politikası hazırlanmıştır. İDO, hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, ulusal kişisel veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. Kurum işbu Politika ile müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışan adaylarının, Şirket hissedarlarının, Kurum yetkililerinin, ziyaretçilerin, iş birliği içinde olunan kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi süreçleriyle ilgili kişilerin bilgilendirmesini amaçlamaktadır. İDO; kişisel verileri, yasal sorumlulukların yanında, başta sadakat programı olan Sea&Miles üyeliği için olmak üzere daha iyi hizmet sunmak amacıyla toplamaktadır. Toplanan kişisel veriler İDO’ nun, avantajlı ulaşım fırsatları, kişiye özel avantajlı önerileri ve gelecekteki etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapılmasına olanak vermektedir. Ek olarak, toplanan veriler, kişisel veri sahipleri ile bilgi alışverişi içerisinde olarak, hizmet ve servislerimizle ilgili en doğru şekilde geri bildirim almamızı sağlamaktadır. KVK Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uyarınca veri sorumlusu olan İDO, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında benimsenen temel ilkeleri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirlemeye ilişkin usul ve esaslar işbu Politika ile belirlemektedir. Bu Politikada İDO tarafından, hangi verilerin kişisel veri olduğu, hangi kişisel verilerin saklandığı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile kişisel verilerin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde, kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesinde, üçüncü kişilere aktarılması ve korunmasına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmektedir.

Bu Politika; müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışan adaylarının, Kurum hissedarlarının, Kurum yetkililerinin, ziyaretçilerin, iş birliği içinde olunan kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. KVK Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uyarınca veri sorumlusu olan İDO, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında benimsenen temel ilkeleri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme, silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları işbu Politika ile belirlemektedir. İDO bünyesinde kişisel veri işleyen ve saklayan aşağıdaki varlıklar ve bu varlıklara ilişkin tüm süreçler bu Politika kapsamındadır;

• Kişisel veri içeren bütün basılı veya yazılı belgeler, dokümanlar, dosyalar

• Kişisel veri içeren bütün uygulamalar

• Kişisel veri içeren bütün veri tabanları

Bu kapsamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen, İDO’ nun müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, İDO hissedarlarının, yetkililerinin, İdo web sitemiz, İdo mobil uygulamamız, İdo acenteleri ve İdo gişelerinden bilet alan misafirlerimizin, iş ortaklığı olan kurum çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin rızası ile toplanan kişisel verilerine ilişkindir. İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen kişisel veri içermeyen veriler gibi anonim hale gelmiş ve tanımlanamayan veriler ile tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel veri olarak kabul edilmemekte olup, işbu Politika’ya tabi değildir. İşbu Politika, İDO’ nun ve kontrolü altındaki iştiraklerinin gerçek kişi müşterileri ile İDO ve kontrolü altındaki iştirakleri ile belirli bir çerçeve sözleşmesi olmayan diğer gerçek kişilere de uygulanmaktadır. Bu Politikada yer alan İDO ifadeleri kurum ve kontrolü altındaki iştiraklerini de kapsayacaktır.

Politika, Şirketimiz tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika' da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak işbu Politika' da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika' nın güncel versiyonuna İDO web sitesinden (www.ido.com.tr)erişilebilir.


Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; isim- soy isim, T.C. Kimlik Numarası, e-posta adresi, telefon bilgileri, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Kişisel Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.

Çalışan

İDO çalışanları

Çalışan Adayı

Kuruma herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Kurumun incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Anayasa

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Müşteri

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, talimatlar çerçevesinde arama yapan çağrı merkezi vb.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) kuran ve yöneten gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusudur.

Veri Sorumluları Sicili

KVK KANUNU Kurulu gözetiminde, KVK KANUNU Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili

Ziyaretçi

Kurumun sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

İDO ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların (ifa yardımcısı, iş ortağı, tedarikçi, program ortağı vb. başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalışanları, hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler

İdo Tedarikçileri

Sözleşme temelli İDO’nun ürün ve/veya hizmet aldığı üçüncü kişiler

Potansiyel Müşteri

Ürün ve hizmetlerimizi satın alma ve/veya kullanma talebinde bulunmuş veya bulunacağı ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

Politika

İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verileri koruma, İşleme, Saklama ve İmha Politikası

Şirket/İDO

İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş.

Şirket Hissedarları

İDO hissedarı gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi

İDO yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

İDO Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Üçüncü Kişi

Yukarıda tanımlanan taraflarla İDO arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen tarafların haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu taraflarla ilişki içerisinde olan üçüncü gerçek kişiler

Politika

İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verileri Koruma, İşleme, Saklama ve İmha Politikası  

İDO tarafından yürütülen veri işleme faaliyetleri kapsamında kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, ait olduğu gerçek kişi belirlenen ve/veya belirlenebilir olan kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:


KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. tüm bilgiler

İletişim Bilgisi

Gerçek kişiye ait olduğu açık olan; telefon numarası, adres, e-mail, faks numarası gibi bilgiler

Özel Nitelikli Bilgiler

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirtilen “Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik” verilerdir.

Lokasyon Bilgisi

Şirket araçlarının kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Veri kayıt sistemi içerisinde tutulmak üzere, ticari faaliyetlerimizi yürütürken her açıdan güvenliğimizi sağlamak için işlenen kamera ve ses kayıtları, parmak izi kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar vb. kişisel veriler

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında ilgili birimlerin operasyonları sonucunda, gerçek kişi müşterilerden elde edilen ve üretilen bilgiler

Müşteri İşlem Bilgileri

Veri kayıt sistemi içerisinde yer alan müşterimize ait, hizmetlerimizin satın alınmasına yönelik kayıtlar ile satın alma için gereken talimatlar kapsamında elde edilen bilgiler ile ürün ve hizmetlerimizi satın alan ve/veya kullanan kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım ve satın alma alışkanlıklarının kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgileri

İDO müşterisi olan ya da olmayan gerçek kişiler tarafından İDO’ ya ait iletişim kanallarına yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar ve Olay Yönetim Bilgisi

İDO’ nun ticari itibarını korumak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak maksadı ile İDO çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili sosyal medya vb. mecralardan toplanan kişisel veriler, değerlendirmeler (İDO ile ilgili yapılan paylaşımlar vb.)

Finansal Bilgi

İDO’ Nun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişki çerçevesinde her türlü finansal sonucu gösteren kayıtlar kapsamında işlenen IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil vb. kişisel veriler

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

Kurum, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. İDO’ nun kişisel veri işleme faaliyeti, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. İDO, hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından da aşağıda yer verilen ilkelere uymak suretiyle, bir veri sahibinin bilgilerini işleme hakkına sahiptir. İDO, aşağıda belirtilenler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

• İDO kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıklarını arttırmaktadır.

• İDO’ nun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu kurumun tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara, veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde yükletilmektedir.

• İDO, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

• İDO, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

• İDO, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Kapsamı

Kurumun hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından kurum, işbu Politikanın 6.3. maddesinde belirtilen ilkelere uymak suretiyle, bir veri sahibinin bilgilerini işleme hakkına sahip olacaktır.

Kurum tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Diğer bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi anlamına gelir.

6.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İDO, aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir.

İDO, hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından da aşağıda yer verilen ilkelere uymak suretiyle, bir veri sahibinin bilgilerini işleme hakkına sahiptir.

İDO, aşağıda belirtilenler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

• İDO’nun hizmetlerinin usulüne uygun ve düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi;

• Yasal mevzuat kapsamında bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Web sitemizi ve uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirmek,

• Bilginin denetim şirketlerine, ilgili vekile veya vekil edene, düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi sağlanması,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

• Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması,

• Veri Sahibinin şikâyet, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması,

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

• Hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,

• Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

• Hukuk İşlerinin takibi,

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

• Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,

• Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,

• İDO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

• Şirket Genel Müdürlük, terminaller, depolar vb. tesislerinin güvenliğinin temini,

• Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Taşeron çalışanlarına ilişkin özlük süreçlerinin planlanması ve icrası

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

• Yapı ve/veya inşaat işlerinin planlanması ve takibi,

• Şirket işe alım ve çalışan süreçlerinin planlanması, hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

6.3. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

KVK Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca kişisel veriler ancak KVK Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. İDO olarak gerek KVK Kanunu gerekse ilgili diğer yasal mevzuat kapsamında belirtilen usul ve ilkelere uygun olarak kişisel veriler işlenmekte olup; KVK Kanunu kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda yer alan ilkelere uyulması gerektiği açıkça düzenlenmiştir.

• Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesi,

İDO; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile KVK Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat başta olmak üzere hukuksal düzenlemelere ve güven ilişkisi esas olmak üzere dürüstlük kuralına uygun olarak yürütmektedir.

• İşlenen Kişisel Verilerin Doğruluğunu ve Güncel Olmasını Sağlama

İDO; kişisel verileri işleme faaliyetini yürütürken, işlediği kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik sistem ve süreçleri kurgulamış bulunmaktadır. Bu kapsamda İDO, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri amacı ile gerekli önlemleri almaktadır.

• Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

İDO, KVK Kanunu’nun 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirleyerek ortaya koymakta, açık ve hukuka uygun amaçlar dahilinde işlemektedir.

• Kişisel Verilerin Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşlenmesi

İDO, kişisel verileri, işleme faaliyetine başlamadan önce belirlediği ve sunduğu hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacı ile bağlantılı olarak ve gerektiği ölçüde işlemektedir. İDO, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ileride ihtiyaç duyulması varsayımı ile kişisel veri işleme faaliyeti yürütmemektedir. Kişisel verilerin işlenmesi İDO’nun faaliyetleri ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.

• Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi İDO, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda, İDO kişisel verileri, ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre ile sınırlı olarak, bir süre öngörülmemişse işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. İDO, ileride kullanma ihtimali ile kişisel veri saklamamaktadır. İDO, sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.

6.4. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

İDO kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak, İDO, kural olarak, kişisel verileri, kişinin açık rızası olması halinde işlemektedir. Ancak KVK Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca; Kanun Koyucu, açık rızanın olmadığı hallerde de kişisel verilerin işlenmesine olanak vermiş bulunmaktadır. Buna göre; aşağıdaki ‘’Kanunda Açıkça görülmesi’’ ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydı ile İDO’nun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması’’ bentlerinde yazan diğer şartlardan birinin ve/veya birkaçının varlığı halinde de kişisel veriler İDO tarafından işlenebilmektedir. Aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca birinin varlığı kişisel veri işleme faaliyeti için yeterli olmakla birlikte; bahse konu şartlardan birden fazla olması da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde uygulanacak şartlara Politika’nın 7.1. Bölümünde ayrıca değinilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri kişisel veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibi, belirli bir konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmiş, bu bilgilendirmeye dayalı olarak özgür iradesi ile tereddüde yer vermeyecek açıklıkta kişisel verilerinin işlenmesine onayı olduğunu açıklamalıdır.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde İDO tarafından hukuka uygun olarak veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir. Örneğin; İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışanlara ait işyeri sicil dosyası tutulurken kişisel veriler işlenmektedir.

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınamadığı hallerde, kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesi zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin; İdo terminal veya gemilerinde kaza geçiren misafirimizin sağlık bilgilerinin ailesi tarafından terminal yetkililerine verilmesi halinde işbu kişisel veriler işlenmektedir.

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde İDO tarafından kişisel veriler işlenebilecektir.

İDO’ nun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için Veri İşleme Faaliyetinin Zorunlu Olması

İDO’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin kredi kartı sahiplerinin bilgisi dışında kredi kartlarından yapılan harcamalara ilişkin olarak Savcılığa yapılan şikayetler uyarınca Savcılık kararıyla İDO’dan kişisel verilerin talep edilmesi halinde verilerin sunulması.

Kişisel Veri Sahibinin Kendisi Tarafından Kişisel Verisini Alenileştirmiş Olması

Veri sahibinin, kişisel verisini bizzat alenileştirilmiş (sosyal medya vb. herhangi bir yol ve şekilde kamuya açıklamış) olması halinde ilgili kişisel veriler İDO tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Örneğin, İDO sosyal medya hesabının ana sayfasına telefon numarasını bırakıp iş aradığını yazan kişinin bu verileri artık onun açık rızası olmaksızın ve fakat bu kapsamla sınırlı kalmak kaydıyla işlenebilir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydı İle İDO’ nun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olmakla birlikte; kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla İDO’nun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin mali işler departmanı tarafından yapılacak hesaplamalardaki kişisel veri işleme faaliyetleri.

7.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVK Kanunu kapsamında “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel veriler, işbu hassasiyet nedeniyle bu Politika’ da ayrıca belirtilmiştir.

KVK Kanunu’nun 6. Maddesi 1. Fıkrasında tanımı yapılan özel nitelikli kişisel verilerin yine KVK Kanunu’nun 6. Maddesi’nin 2. Fıkrasında belirtildiği üzere veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. KVK Kanunu’nun 6. Maddesinin 3. Fıkrası bu kuralın istisnalarını düzenlemektedir.

İDO tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yukarıda belirtilen kanun maddesine uygun olarak işlenmektedir.

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile bir takım kişisel veriler, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle iş bu Politikada ayrıca belirtilmiştir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi, Politika’ nın 7.1. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik; Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi, gizlilik sözleşmelerinin yapılması, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması, periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması ve bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise; verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi, kriptografîk anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise; özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması, bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.

İDO’ nun veri sahibine gerektiği gibi hizmet edebilmesi amaçlarına uygun olarak veri işleme kapsamında, veri sahibiyle ve/veya veri sahibinin işaret ettiği üçüncü taraflarla ilgili verilerin aktarımı/paylaşımı gereklidir.

Kişisel veriler İDO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

İDO ve İDO ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kurum tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

İDO’ nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarına, tedarikçilere, Kurum yetkililerine, hissedarlara, iştiraklere, bağlı ortaklıklara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

İDO hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurum bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

İDO, bu Politika maddesinde belirtilen aktarma işlemi için istisnaları, KVK Kanunu’nun 8. Maddesi 2. Fıkrasında belirtildiği üzere uygulamaktadır.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

8.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

İDO’ nun, kişisel veri sahibine, daha iyi hizmet verebilmesi, taleplerini daha doğru karşılayabilmesi, hizmet ve iletişimini geliştirebilmesi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmesi ve teknik problemleri ortadan kaldırabilmesi vb. amaçlarına uygun olarak, veri işleme faaliyeti kapsamında, veri sahibiyle ve/veya veri sahibinin işaret ettiği üçüncü taraflarla ilgili verilerin üçüncü kişilere aktarımı/paylaşımı gerekli olabilmektedir. İDO, bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. Maddesinde öngörülen düzenlemelere ve bahse konu madde kapsamında işbu Politika’ da yer alan düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Şöyle ki;

• Kişisel veriler İDO tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, İDO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

• İDO ve İDO ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (İDO tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, İDO’ ya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

• İDO’ nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarına, tedarikçilere, İDO yetkililerine, hissedarlara, iştiraklere, bağlı ortaklıklara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

8.1.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

İDO gerekli özeni göstermek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak sureti ile KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini, bu Politika’ nın 7. bölümünde düzenlenen şartları dikkate alarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

8.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

İDO, hukuka uygun amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. İDO tarafından işlenen kişisel veriler; KVK Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca KVK Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile yeterli önlemler alınmak kaydıyla KVK Kanunu’nun 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ve de kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin KVK Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkelerden biri olarak ilan edilmiş olması ya da yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması kaydı ile aktarılabilir.

8.2.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışında Aktarılması

İDO gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini bu Politika’ nın 7. bölümünde düzenlenen şartları dikkate alarak yeterli korumaya sahip ilan edilen veya yabancı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından yeterli koruma taahhüt edilen ülkelere aktarabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması, taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya SFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi, verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi yönünde gerekli önlem ve tedbirler alınmaktadır.

8.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

İDO, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

(i) İDO iş ortaklarına,

(ii) İDO tedarikçilerine,

(iii) İDO iştiraklerine,

(iv) İDO Hissedarlarına,

(v) Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

(vi) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

(vii) Veri aktarım şartlarına uygun olarak diğer üçüncü kişilere.

Yukarıda aktarımda bulunduğu belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmekte olup; İDO tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’ nın 10. Bölümünde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.


Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

İDO’ nun ticari faaliyetlerini yürütürken İDO hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

Tedarikçi

İDO’ nun ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

İDO’ nun tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve İDO’ nun ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin İDO tarafından sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

İştiraklerimiz

İDO’ nun hissedarı olduğu şirketler

İDO’ nun iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak

Hissedarlarımız

İlgili mevzuat hükümlerine göre İDO’ nun ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız

İlgili mevzuat hükümlerine göre İDO’ nun ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre İDO’ dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre İDO’ dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

9.1.Kişisel Veri Sahiplerinin İdo Tarafından Aydınlatılması Yükümlülüğü

KVK Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca; İDO, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda İDO, kişisel verilerin toplanması esnasında veri sahiplerine kişisel verilerin İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından işleneceğini, kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahibinin haklarının neler olduğunu bildirmekte ve açık rıza almaktadır.

9.2. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Yöntemi

Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca İDO’ ya başvurarak aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

1. Kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

6. KVK Kanunu 7. maddesi kapsamında, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı”, İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya KVK Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Kuruma iletmeleri gerekmektedir. İletişim adresleri aşağıdaki şekildedir;

Adres: Kennedy Cad. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi 34480 Fatih / İstanbul

9.3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Dışında Kalan Haller

KVK Kanunu’nun 28. Madde’ sinin 1. Fıkrası’ nda belirtilen hallerin varlığı halinde, KVK Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiş olup; bu kapsamda İDO tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nda sayılan haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir.

KVK Kanunu’nun 28. Maddesi 2. Fıkrası’ nda belirtilen hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere; KVK Kanunu’nda sayılan diğer haklarını ileri süremezler.

9.4. Kişisel Veri Sahibinin İdo’ya Başvuru Hakkı

Kişisel veri sahipleri, kendilerine kanunen tanınan hakların kullanımına ilişkin taleplerini İDO’nun www.ido.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurulup “Kennedy Cad. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi 34480 Fatih / İstanbul” adresine ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün olmayıp, üçüncü bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak üçüncü kişi adına düzenlenen özel vekâletname ile yetki verilmiş olması gerekmektedir.

9.5. İDO Tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularına Cevap Verilmesi

KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca; kişisel veri sahibinin yukarıda yer alan usule uygun olarak ilettiği başvurusunda yer alan talepler, İDO tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İDO tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun İDO’ nun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

İDO, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek, başvuruda yer verilen talepleri netleştirmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.

Politika’ nın 9.4 bölümünde belirtilen usule uygun olarak ve/veya kanunen geçerli tebligat ile iletilmeyen taleplerin İDO’ ya ulaşmaması halinde İDO’ nun sorumluluğundan bahsedilemez.

İDO, KVK Kanunu’nun 28. Maddesinde bahsedilen haller ve aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

(1) Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

(2) Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

(3) Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

9.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 14. Maddesi’nde belirtildiği şekilde kurula şikâyette bulunabilir.

Kişisel veri sahibi, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi ve de bu Politika’ nın 9.4. bölümünde düzenlenen başvuru hakkını kullanmadan, KVK Kurulu’na şikâyet yoluna başvuramaz.

İDO, KVK Kanunu’nun 12. Maddesi’ne uygun olarak, güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya üçüncü kişi firmalar ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde yaptırmaktadır.

10.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Gizlilik

İDO tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel veriler, veri güvenliğine tabidir. İDO, özel nitelikli kişisel veriler ve web sitelerimiz ve/veya diğer uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.

İDO’ nun herhangi bir çalışanının bu verilere yetkisiz şekilde erişmesi, bu verileri işlemesi veya özel veya ticari amaçlarla kullanması, bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşması veya başka bir yöntemle bu verileri erişilebilir hale getirmeleri yasaktır. İDO’ nun çalışanları kişisel verilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsamı çerçevesinde uygun şekilde erişebilir. Bunun için rol ve sorumluluklar detaylandırılmakta ve ayrıştırılmaktadır. İDO’ nun meşru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan herhangi bir çalışanının bu verileri işlemesi yetkisiz işlem anlamına gelmektedir.

Yöneticiler, istihdam ilişkisinin başlangıç aşamasında çalışanlarını veri gizliliğini koruma yükümlülüğü hususunda bilgilendirmelidir. Söz konusu yükümlülük istihdamın sona ermesinden sonra da devam edecektir.

10.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Güvenlik

Kişisel veriler, yetkisiz erişime, yasa dışı veri işleme veya ifşaya ve verilerin kazara kaybına, değiştirilmesine veya imhasına karşı İDO tarafından korunmaktadır. Kişisel verilerinizin halka açık olmayan ve sadece yetkili İdo çalışanları (çalışanlarımızla yapılan Gizlilik Sözleşmesi kapsamında), aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli çalışma ortamlarında saklanmaktadır.

Kişisel verilere erişmeden önce kişisel verileri saklanan veri sahibinin, web sitesi veya uygulama üzerinden kimlik bilgilerinin doğrulanması yapılmaktadır.

İşbu hüküm, veriler ister elektronik ortamda ister kâğıt üzerinde işlensin, geçerli olacaktır. Yeni veri işleme yöntemleri, bilhassa da yeni bilgi teknolojisi sistemleri ortaya çıkıncaya kadar, kişisel verileri korumaya yönelik olarak aşağıda teknik ve idari tedbirler tanımlanıp hayata geçirilmektedir. Söz konusu tedbirler mevcut olan en ileri teknolojiyi, veri işleme risklerini ve verileri koruma gereksinimini dikkate alarak tasarlanmıştır.

10.3. Teknik Tedbirler

İDO bünyesinde kişisel veri işleme faaliyetleri ile güvenli ortamda saklanması teknik sistemlerle yürütülmekte, teknik çözüm uygulamaları yapılmaktadır. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta ve risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır. Örneğin İdo sitesi ve İdo mobil uygulaması gibi online servisler ile kişisel verilerin toplandığı tüm web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesi kullanılmaktadır. Bu servislerden faydalanmak için, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanılması gerekmektedir. Bu sayede, internet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliği korunabilmektedir.

İDO, kartlı ödeme sistemlerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) regülasyonlarına uyar ve kartlı ödeme sistemlerinde veri iletimini ve işleyişini güvenli olarak sağlar. Kredi kartı numarası İDO’ nun online kredi kartı uygulaması tarafından şifrelenerek bankaya iletilmekte ve üçüncü taraflarla asla paylaşılmamaktadır. Kredi kartı bilgileri İDO tarafından saklanmamaktadır.

Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

Ayrıca, kurum bünyesinde kullanılan veri sınıflandırma sistemi, veri sızıntısı önleme (DLP) sistemi ile entegre edilmiştir. Böylece İdo bünyesinde kişisel veri içeren tüm elektronik dokümanlar sınıflandırılmak zorunda olup, kurum dışına çıkartılması ise DLP sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.

10.4. İdari Tedbirler

Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, mevzuata aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

İDO ile çalışanları arasındaki sözleşme ve belgelere, İDO talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar ile taahhütler eklenmektedir.

Çalışanların kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğüne uyumlarının denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler alınmaktadır.

İDO tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ve kişisel verilerin saklanması konusunda üçüncü kişilerden teknik hizmet alınması halinde bu kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

İDO, iş ortaklarına yönelik kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya ilişkin eğitimler ve seminerler düzenlenmesini sağlamaktadır.

10.5. Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İDO, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi ve iş ortakları bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya 3. Kişi firmalar ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tüm tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

10.6. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İDO, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, KVK Kanunu 12. Maddesi 5. Fıkrası uyarınca, belirtilenleri yapmakla yükümlü olup; gerekli tespit ve bildirimin yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli sistem oluşturulmaktadır.

KVK Kurulu’na yapılan bildirim akabinde, KVK Kurulu, KVK Kanunu’nun 12. Maddesi 5. Fıkrası’ nda belirtildiği şekilde bu durumu ilan edebilir.

11.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesine İlişkin Esaslar

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

İDO kişisel verilerin saklanmasında ve imhasında aşağıdaki ilkelere uymaktadır.

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

İDO kişisel verileri aşağıdaki sebeplerle imha eder;

• Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yasalarla belirlenmiş sürelerin sona ermesi

• İDO tarafından belirlenen imha süresinin sona ermesi

• İDO tarafından belirlenen periyodik imha süresinin sona ermesi

• Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası

• İlgili sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması

• Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması

• İlgili kişinin, hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun İDO tarafından kabul edilmesi,

• İDO’ nun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; KVK Kuruluna şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

• Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

11.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

İDO, aşağıda yer verilen teknikleri kullanmak sureti ile kişisel verileri silmekte veya yok etmektedir.

• İDO, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

• Kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise İDO aşağıdaki kuralları uygular;

o Kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi,

o Başka herhangi bir kurum, kuruluş ve/veya kişinin erişimine kapalı olması

o Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması

o Gerçek kişiler tarafından direkt olarak silme talebinin iletilmesi durumunda ise ilgili kişiye ait kişisel verilerin İdo sistemlerinden silinmesi

• Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi;

o Gerekli olmayan kişisel verilerin karartılması,

o Tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kâğıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin maskelenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Yukarıda belirtilen silme koşulları aşağıdaki yöntemlerle sağlanır;

11.2.1. Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

11.2.2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

11.2.3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

İDO, bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

11.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. İDO, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesi şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Böylece anonimleştirilen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından bu Politika’ nın 9. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

İDO, kişisel verilerin anonimleştirmesi için aşağıda yer verilen teknikleri kullanmaktadır.

11.3.1. Maskeleme

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örneğin, kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan adı, soyadı, T.C. Kimlik No vb. bilginin çıkartılması.

11.3.2. Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örneğin, yaşları belirtilmeksizin X yaşında Y kadar müşteri olduğunun belirtilmesi

11.3.3. Veri Türetme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin doğum tarihi yerine yaşın belirtilmesi

11.3.4. Veri Karma

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

11.4. Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri İle Periyodik İmha Süreleri

İDO, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı altı aydır. Kişisel verilere ilişkin olarak saklama süreleri ise KVK Kanunu’na ve iş süreçlerine uygun olarak belirlenmiştir.

KVK Kurulu, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, bu maddede belirlenen süreleri kısaltabilmektedir.

Veri sahibi gerçek kişi, KVK Kanunu’ nun 13. maddesine istinaden İDO’ ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; İDO talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. İDO, Veri sahibi gerçek kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve veri sahibi gerçek kişiye bilgi verir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa İDO bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep İDO tarafından KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

11.4.1. Kişisel Verilerin Resen Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Süreleri

İDO, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki süreleri dikkate alır:

• Yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde

• Periyodik imha süresi her halde 180 günden uzun olamaz.

11.4.2. İlgili Kişinin Talep Etmesi Durumunda Kişisel Verileri Silme ve Yok Etme Süreleri

İlgili kişi, İDO’ ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; İDO talebe konu kişisel verileri silebilir, yok edebilir veya anonim hale getirebilir. İlgili kişilerin silme veya yok etme talepleri İDO tarafından en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep İDO tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

11.5. Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Süreçlerinin Şirket İçi Yönetimi

İDO, KVK Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uyum süreci ve uyum sürecinin tamamlanması akabinde gerçekleştirilecek kişisel veriler ile ilgili her türlü işlemde, işbu Politika ve bu Politika’ ya bağlı süreçlerin yönetimi aşağıdaki şekilde yürütülür:

İDO sistemlerinden kişisel verilerinin silinmesini isteyen bir müşteri; Kurumsal İnternet Sayfası, veya bizzat başvurarak kişisel verilerinin silinmesini talep edebilir. Tüm kanallardan alınan talep, çağrı sistemine kaydedilir ve doğrulama işlemi için çağrı merkezi tarafından müşteri geri aranır. Müşterinin İdo sistemlerinden hangisindeki verilerini sildireceği netleştirildikten sonra ilgili sistemlerdeki silme süreçleri çalıştırılarak müşteri verisi silinir.

İDO, KVK Kanunu’nda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği kişisel verileri İDO veri ambarına kaydetmekte ve depolamaktadır.

12.1. Terminal, Genel Müdürlük Binası vb. Girişinde ve/veya İçerisinde Yapılan Kayıt ve Takibi

İDO tarafından sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, misafirlerinin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve misafirlerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlarla, terminallerde, gişelerde ve tesislerde güvenlik kamerasıyla izleme suretiyle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

İDO tarafından kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, gerek internet sitesinde Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’ nın yayınlanması gerekse izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmak suretiyle aydınlatılmakta ve elde edilen kişisel veriler bu Politika da belirtilen idari ve teknik tedbirlerle korunmaktadır.

12.2. Terminal, Genel Müdürlük Binası vb. Yapılan Misafir Giriş/Çıkış Takibi

İDO, güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla, İDO bina ve terminallerinde ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik ziyaretçilere ait kimlik bilgilerini alarak ve Ziyaretçi Programına giriş yaparak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

12.3. Kurum Tesis Güvenliğinin Sağlanması ve İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Kurum tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, kurum binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Kurum, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Kurum’un, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

İnternet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

İDO sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Ör. Kurabiyeler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

Bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM

İDO bünyesinde, 6698 sayılı Kanun'a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Komitesi ("Komite") kurulmuştur. Komite'nin başlıca görevleri aşağıda belirtilmektedir:

Komitenin görevleri:

• Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,

• Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içinde gerekli görev dağılımını yapmak ve koordinasyonu sağlamak

• 6698 sayılı ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

• Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirket iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak,

• İdo’nun kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,

• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuatı takip etmek, hazırlanmış metinlerde, Politikalarda güncellemeler yapmak,

• Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve gerekli onayların alınmasının akabinde eğitimleri gerçekleştirmek,

• Kişisel veri sahiplerinin başvurularını hızlı şekilde karşılayacak bir mekanizma oluşturarak bunları karara bağlamak,

• Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,

• Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,

• KVK Kurulu ve KVK Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek,

• Üst yönetimin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

• Şirket'in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini sunmak,

Sıkça Sorulan Sorular

BİLET İŞLEMLERİM

Nasıl bilet satın alabilirim?

www.ido.com.tradresimizden kredi kartınızı kullanarak,

• 7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 ve 444 44 36 numaralı çağrı merkezimizden kredi kartınızı kullanarak

• İDO Mobil uygulaması üzerinden kredi kartınızı kullanarak,

• İDO terminallerimizdeki gişeler ve acentelerimiz aracılığı ile biletinizi satın alabilirsiniz.

Bilet satış kanalına göre hizmet bedeli alınma sebebi nedir?

Bilet fiyatlarına dahil olan hizmet bedelimiz, şeffaflık ilkesi gereğince yeni satış sistemimizde bilet fiyatlarımızdan ayrıştırılmıştır.

Kullanmakta olduğumuz teknolojinin ve sunmakta olduğumuz hizmetin devamlılığını sağlayabilmek adına bilet satın alınırken verilen hizmetlerin karşılığı olarak bilet ücretlerine hizmet bedeli eklenmektedir. Koltuk başına alınan hizmet bedeli ise, satış kanallarının özelliklerine göre farklılık göstermektedir.

Dış hat bileti alırken neden tüm yolcuların ad, soyad ve doğum tarihi bilgileri isteniyor?

Denizcilik Müsteşarlığı ‘’Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeliği’’ kapsamında dış hat bilet alımlarında misafirlerimizin adı, soyadı, cinsiyeti, uyruğu ve doğum tarihi bilgilerinin alınması gereklidir.

Dış hat seferine ait biletimi benim yerime başka bir yolcu kullanabilir mi?

İsminize düzenlenen biletiniz başka bir yolcu tarafından kesinlikle kullanılamaz.

Bilet rezervasyonu yapabilir miyim?

Bilet satış kanallarımızdan rezervasyon işlemi yapılmamaktadır.

En fazla kaç kişilik bilet alabilirim?

Tek seferde en fazla 10 kişilik bilet alabilirsiniz.

Toplu bilet satın alabilir miyim?

10 kişi ve üzerindeki biletlemeler grup bileti olarak kabul edilmektedir. Grup bileti taleplerinizi grupsatis@ido.com.treposta adresimize iletebilirsiniz.

Biletime ek hizmet/servis ekleyebilir miyim?

Biletinizi satın alırken ek hizmet olarak sunduğumuz “Seyahat Sağlık Sigortası” hizmetimizi de işleminize ekleyebilirsiniz.

İnternet sitenizden sefer saatine ne kadar süre kala bilet alabilirim?

Sefer kalkış saatinize en az 30 dakika kala bilet satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gidiş-dönüş farklı rotaları seçerek bilet alabilir miyim?

Bilet satın alma işlemlerinizde gidiş ile dönüş rotanızı birbirinden farklı olarak işaretleyip işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin; Bandırma’ya gidip Bursa’dan dönüş yapabilir veya araçlı gidip yaya olarak dönebilirsiniz.

Biletimi bir üst sınıftan alabilir miyim?

“Sınıf Değiştir” özelliğimiz ile www.ido.com.trweb sitemizden, terminallerimizdeki gişelerimizden ve sefere katıldıktan sonra 7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 ve 444 44 36 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile ücret farkını ödeyerek, aynı sefer içerisinde ekonomi sınıfı biletinizi, Business sınıfa yükseltebilirsiniz.

KART/ÖDEME İŞLEMLERİ

Çağrı merkezi üzerinden müşteri temsilcisine kart bilgilerimi söylemeden ödeme yapabilir miyim?

7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 ve 444 44 36 numaralı çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşme sırasında müşteri temsilcimiz aracılığıyla sesli yanıt sistemine bağlanabilir ve kart bilgilerinizi tuşlayarak ödeme işleminizi yapabilirsiniz.

Döviz ile bilet satın alabilir miyim?

Ödemelerinizi sadece TL para birimi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Biletimin ödemesini banka havalesi ile yapabilir miyim?

Banka havalesi ile ödeme işleminizi gerçekleştirememekteyiz.

Kredi kartı bilgilerimi kaydedebilir miyim?

Evet, kredi kartı bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Sea&Miles üyesi olan misafirlerimiz "Kredi kartı bilgilerimi saklamak istiyorum" seçeneğini işaretleyerek ve telefonuna gelen sms’de yer alan şifreyi ekrana girmek suretiyle kredi kartı bilgilerini kaydedebilmektedir. Böylece bir sonraki biletleme işleminizde hem kişisel bilgileriniz hem de kart bilgilerinizi girmeden hızlıca bilet alımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerim güvenli bir şekilde kaydedilir mi?

PayU (ödeme çözümleri alt yapısı) tarafından sunulan tek tıkla ödeme çözümü, ödeme adımında kart bilgilerinizi kaydederek sonraki işlemlerinizde kart bilgisi girmeden işlem yapmanızı sağlar. Ödeme anında kayıtlı kartlarınızı görüntüleyerek, dilediğiniz kartla işlem yapabilirsiniz. Kart bilgileriniz herhangi bir güvenlik riski olmaksızın PayU(ödeme çözümleri alt yapısı) tarafından saklanır. Saklanan kart bilgileri “akıllı anahtar” (token) haline getirilerek ödeme anında sorunsuz bir şekilde bankaya iletilir ve işleminizin güvenle gerçekleştirilmesi sağlanır. Naspers iştiraki PayU, 16 ülkede milyonlarca müşteriye ödeme hizmeti vermektedir. PCI Veri Güvenliği Standardı, Level 1 sertifikasyonu ve BDDK tarafından sağlanan ödeme kuruluşu lisansına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için www.payu.com.tradresini ziyaret edebilirsiniz.

E-BİLET

Online olarak satın aldığım bilet bilgilerimi unuttum, bilet bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

• Bilet alımlarınız sonrasında e-posta ve sms aracılığıyla bilet bilgileriniz tarafınıza iletilmektedir.

• Sea&Miles üyesi misafirlerimiz, sadakat programımız dahilinde geçmiş ve gelecek tüm biletlerini görüntüleyebilirler.

• Mobil uygulama kullanan misafirlerimiz, detaylı bilet bilgilerine uygulama içerisinde ulaşabilirler.

• Misafirlerimiz, İDO terminallerimizdeki gişeler, 7/24 ulaşabilen 0850 222 44 36 ve 444 44 36 numaralı çağrı merkezimiz ve acentelerimiz aracılığıyla, ad, soyad ve sefer bilgilerini belirterek bilet bilgilerine ulaşabilirler.

• e-Bilet uygulamamız kapsamında misafirlerimiz, PNR bilgileri ve soyadı ile ebilet.ido.com.tradresimizden de bilet bilgilerini görüntüleyebilirler.

E-biletimi fatura olarak kullanabilir miyim?

Gişe, acente ve çağrı merkezi kanallarımızdan bilet alan misafirlerimiz görevli personelimize biletlerini fatura olarak kullanmak istediklerini ayrıca belirtmelidirler. www.ido.com.trve İDO Mobil uygulamamızdan bilet alan misafirlerimiz ise “e-bilet İstiyorum” seçeneğini mutlaka işaretlemelidirler. Aksi takdirde alınan biletler fatura niteliği taşımayacaktır.

Elektronik biletimi nereden görüntüleyebilirim?

PNR bilgileriniz ve soyadınızla ebilet.ido.com.tradresinden biletinizi dilediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz.

Bilet üzerinde isim değişikliği yapabilir miyim?

Bilet oluşturulduktan sonra yolcu bilgilerinde değişiklik yapılamamaktadır.

İPTAL, İADE VE DEĞİŞİKLİK

Sefer saat değişikliği meydana geldi ne yapmalıyım?

Satın almış olduğunuz biletinize ait tarife değişikliği olması durumunda ücret farkı olmaksızın değişiklik ya da iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Satın aldığım biletimi iade etme ve değiştirme koşulları nelerdir?

Bilet değişiklik ve iade koşullarımız kabin sınıfları ve bilet sınıflarına göre değişiklik göstermektedir. Bilet değişiklik ve iade koşullarımız için tıklayın.

Satın almış olduğum biletimle ilgili iade ve değişiklik işlemlerimi nasıl yapabilirim?

İDO terminallerimizdeki gişeler ve acentelerimiz aracılığıyla nakit veya kredi kartı ile satın aldığınız biletler için, gişelerimize veya en yakın acentemize başvurmanız yeterlidir. www.ido.com.trweb sitemiz, İDO Mobil uygulamamız veya çağrı merkezimiz üzerinden satın alınan biletler için ise www.ido.com.trve yine çağrı merkezimiz aracılığıyla ilgili bilet sınıfının kuralları çerçevesinde değişiklik/iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aracım LPG’li olduğu için, gemi değişimi nedeniyle sefere katılamadım. Ne yapabilirim?

İDO terminallerimizdeki gişeler, www.ido.com.trve 7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 ve 444 44 36 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden aynı hat ve aynı yöne olmak koşuluyla ücretsiz değişim yapabilir veya biletinizi iade edebilirsiniz. Hastalık veya vefat durumları söz konusu olduğu için sefere katılamayacağım.

Biletim ile ilgili nasıl yardımcı olabilirsiniz?

İsme düzenli bileti olan kişinin hastane raporu veya geçerli ölüm ilmühaberi tarafımıza ibraz edildikten sonra, uygun görüldüğü takdirde bilet iadesi yapılabilmektedir.

Gidiş-dönüş bilet aldım, tek yönünü iptal edebilir miyim?

İDO Mobil uygulamamız hariç, ilgili bilet sınıfı ve ödeme yöntemine ait iade kuralları çerçevesinde tüm satış kanallarımızdan iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Satın almış olduğum bilete bebeğimi/çocuğumu eklemek için ne yapmalıyım?

www.ido.com.trve İDO Mobil uygulamamız hariç tüm satış kanallarımızdan (0-5,5 yaş arası) çocuğunuz için ücretsiz olarak ekleme yaptırabilirsiniz.

Hava muhalefetinden dolayı seferim iptal oldu, başka bir sefere değişiklik yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Bilet değişikliği yapmak isteyen misafirlerimiz, ilk 24 saat içerisinde çağrı merkezimizi arayarak veya www.ido.com.trweb sitemiz üzerinden, ilk 7 gün dahilindeki ve aynı güzergahtaki seferlere, bilet değişikliği işlemlerini ücretsiz yapabilirler. İDO terminallerindeki gişe ve acentelerimiz aracılığıyla nakit veya kredi kartı ile satın alınan biletlerin, sefer iptal durumunda iadesi için 1 ay içerisinde, değişiklik için ise 7 gün içerisinde herhangi bir gişe ve acenteye başvurulması gerekir.

Sea&Miles

www.ido.com.trüzerinden üye olmadan bilet satın alabilirsiniz. Ayrıca Sea&Miles üyesi olarak daha hızlı ve kolay bir şekilde bilet satın alabilir, size özel avantajlı kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Sea&Miles Nedir?

Sea&Miles Sadakat Programı, işleticisi ve her tür hakkının sahibi olan hızlı, konforlu ve güvenli seyahatin adresi İDO’nun siz değerli misafirlerine sunduğu dijital çözümler ve kişiye özel avantajlar dünyasıdır. Sea&Miles, dış hat İDO seyahatlerinizde idoPara biriktirirken, anlaşmalı markalarda da size özel kampanyalar ve anında sürpriz indirimler sunar. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

GEMİDE

Gemide sigara içebilir miyim?

4207 sayılı kanun uyarınca gemilerimizin açık alanları dahil, elektronik sigara da dahil olmak üzere sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

Cam kenarında oturabilir miyim?

Uygunluk durumunda koltuk seçiminizi cam kenarı olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Koltuk seçimi hangi seferlerde geçerlidir?

Tüm dış hat seferlerimizde koltukların müsaitliği doğrultusunda koltuk seçimi yapabilirsiniz.

Koltuk seçimini ne zamana kadar yapabilirim?

Rezervasyon işlemi yapılmamaktadır bu nedenle bilet alım sürecinizde koltuğunuzu seçmeniz gerekmektedir.

Business salonundaki koltukların özellikleri nedir?

Business salonlarımızda yer alan şık deri döşemeli, ergonomik koltuklar, geniş oturma alanı ve masa düzeni ile ekstra konfor sağlar.

Satın almış olduğum bilette koltuğu değiştirebilir miyim?

İDO terminallerimizdeki gişeler ve 7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile satın almış olduğunuz bilete ait koltuk numaranızı değiştirebilirsiniz.

İstediğim koltukta oturabilir miyim?

www.ido.com.tr adresi, İDO terminallerimizdeki gişeler ve 7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden yaptığınız bilet alımlarında koltuk seçimini tercihinize göre gerçekleştirebilirsiniz. İDO Mobil uygulaması üzerinden koltuk seçimi otomatik olarak yapılmaktadır.

Biletimi değiştirdiğimde yeni seferde aynı koltuk numaramda oturabilir miyim?

Sefer değişikliğinden sonra koltuk numarası otomatik olarak atanmaktadır. Sefer değişikliği sonrasında koltuğunuzu değiştirmek istiyorsanız 7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 numaralı çağrı merkezimiz ve İDO terminallerimizdeki gişeler aracılığı ile koltuk numaranızı tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

Gemide internet erişimi bulunuyor mu?

Yenikapı – Bursa ve Yenikapı-Bandırma hattında çalışan gemilerimizde internet erişimi bulunmaktadır. Wi-fi hizmetimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

Gemide ikram var mı?

Sadece First Class salonlarımızda seyahat eden misafirlerimize ikram servis edilmektedir.

Gemilerde yiyecek ve içecek hizmeti alabileceğim yerler var mı?

Gemilerimizde ve terminallerimizde yer alan yiyecek ve içecek alanlarımızı görmek için tıklayınız.

Gemi içinde özel yolcu salonları bulunuyor mu?

Yenikapı - Bursa hattında 4 kişilik, Yenikapı - Bandırma hattında 8 kişilik First Class sınıfına ait özel salonlarımız bulunmaktadır.

Kaptan köşkünü ziyaret edebilir miyim?

Güvenlik nedeniyle misafirlerimizin kaptan köşkü alanına giriş yapması yasaktır.

Feribotlarınızda asansör var mı?

Pendik – Yalova hattı hariç diğer üç hattımızda (Yenikapı – Yalova, Yenikapı –Bursa, Yenikapı – Bandırma hatları) çalışan feribotlarımızda, yolcu salonlarına çıkış asansörleri bulunmaktadır. Pendik – Yalova hattında çalışan Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Sultan Mehmet hızlı feribotlarımızda ise, yolcu salonlarına çıkış asansörü bulunmamaktadır.

Hızlı feribot ile deniz otobüsü arasındaki fark nedir?

Hızlı feribotlarımız ile araç ve yolcu, deniz otobüslerimizle sadece yolcu ulaşımı sağlanmaktadır.

Deniz otobüslerine ve hızlı feribotlara bisikletimle binebilir miyim? Ücret ödüyor muyum?

Evet binebilirsiniz. Sefer başına iç ve dış hat deniz otobüslerimizde kabul edilen bisiklet sayısı 3 adet ile sınırlı , hızlı feribot ve araba vapuru hatlarımızda ise 10 adet ile sınırlıdır. Bisiklet için ücret alınmamaktadır.

Feribotlarınızda revir var mıdır?

Feribotlarımızda görev yapmakta olan kaptan ve gemi mürettebatımız ilkyardım bilgisine sahip olup gerekli durumlarda müdahale edebilir niteliktelerdir. Bunun yanı sıra kaptan köşklerimizde ilk yardım malzemeleri bulunmaktadır. Ciddi durumlarda ise kara ile bağlantı kurularak acil yardım talebinde bulunulur.

Seyahat sağlık sigortası nedir?

İDO ile seyahat eden kişileri ferdi kaza ve tedavi teminatlarının yanı sıra seyahat aksaklıklarına karşı güvence altına alan sigorta ürün ve seçenekleridir.

Seyahat sağlık sigortasının iptali ya da iadesi mümkün müdür?

Poliçenin iptali ancak geçerli bir iptal sebebi olması durumunda yapılabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Evcil hayvanımla birlikte seyahat edebilir miyim?

Evcil hayvan taşıma kurallarını görmek için tıklayınız

TERMİNALDE

Aracımı terminalde park edebilir miyim?

Hızlı feribot ve deniz otobüsü terminallerimiz yakınındaki otoparklar şirketimiz tarafından işletilmemektedir. Yakınında otopark bulunan terminal listesini görmek için tıklayınız.

Engellilere özel servisleriniz bulunuyor mu?

Engelli misafirlerimize özel sunduğumuz hizmetlerimizi ido.com.tr kurumsal web sayfamızda HİZMETLERİMİZ başlığı altında görebilirsiniz.

Tekerlekli sandalye talebim olduğunda ne yapmalıyım?

Terminal görevlilerimiz ile iletişime geçerek talebinizi iletmeniz yeterlidir.

Fiziksel engelli ve yaşlı yolcular terminalden gemiye nasıl ulaşabilirler?

Yenikapı, Bursa ve Yalova hızlı feribot iskelelerimizde yolcu salonu ile gemi arasında golf araçları ile yaşlı ve engelli misafirlerimizin gemiye ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca terminallerimizde ihtiyaç dahilinde elektrikli tekerlekli sandalyeler de bulunmaktadır.

Hangi terminallerden dış hat bileti satın alabilirim?

İstanbul Anadolu yakasında; Kadıköy, Bostancı, Pendik terminallerimizdeki gişeler, İstanbul Avrupa yakasında ise; Yenikapı, Bakırköy ve Beşiktaş terminallerimizdeki gişelerden dış hat biletlerinizi alabilir ve biletlerinizle ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eskihisar – Topçular hattında kredi kartı ile geçiş yapabilir miyim?

Eskihisar- Topçular hattımızda araçlı yolcularımız için kredi kartı ile ödeme, nakit ödeme ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile geçiş yapılmaktadır. Yaya misafirlerimiz, indirimli İstanbul kartlarını kullanarak geçişlerini yapabilirler.

TARİFELER

Araç bilet fiyatına sürücü dahil midir?

Araç fiyatlarımız sürücü dahil olarak fiyatlandırılmıştır.

En uygun fiyatlı biletlere nasıl ulaşabilirim?

Erken alımlarla ve Sea&Miles üyesi olarak en avantajlı fiyatlarımızı yakalayabilirsiniz.

Hafta sonu tarifesi hangi günleri ifade ediyor?

Hızlı feribot ve deniz otobüslerimizde, Cumartesi ve Pazar günleri hafta sonu tarifesi geçerlidir. Bayram günlerinde ise özel bir tarife oluşturulmadıysa yalnızca hafta sonu ve tatil günleri tarifesi geçerlidir.

Hızlı feribot ve deniz otobüsleri dış hatlarda İstanbul Kart geçerli mi?

İstanbul Kart sadece deniz otobüsleri iç hatlarımız ve araba vapuru hatlarımızda (yaya yolculuklarda) geçerlidir. Dış hatlarımız ise biletli hatlar olduğu için önceden bilet satın alınması gerekmektedir.

Çocuklardan ücret alınıyor mu?

Koltuk sahibi olmamak koşulu ile ücretsiz seyahat edebilecek çocuk ( 0-5,5 yaş ) sayınız, yolculuğa katılan ebeveyn sayınız ile sınırlıdır. Yolculuğa katılan (0-5,5 yaş) çocuk sayısı, ebeveyn sayısını geçtiğinde, her çocuk için sistem tarafından %10 indirimli bilet düzenlenir ve koltuk verilebilir.

Bebek yolcu yaş sınırı nedir?

Gemilerimizde 0-5,5 yaş arası bebek yolcu olarak sınıflandırılmaktadır.

KAYIP EŞYA

Seferim tamamlandığında bavulumu kaybettiğimi fark ettim, ne yapmalıyım?

Terminal ve gemilerimizde unuttuğunuz eşyalarla ilgili olarak, 7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 ve 444 44 36 numaralı çağrı merkezimizden sırası ile 1 – 3 ve 5’i tuşlayarak iletişime geçebilirsiniz.

Kayıp bir eşya buldum, ne yapmalıyım?

Gemi salon sorumlusu veya terminal görevlisi ile iletişime geçerek bulduğunuz kayıp eşyayı teslim etmeniz durumunda “Kayıp Eşya” birimine yönlendirmemizi sağlayabilirsiniz.

BİZE ULAŞMAK İÇİN

Ek sefer talebimi nereden ve nasıl sağlayabilirim?

Resmi tatil ve bayram gibi özel günlerde siz değerli misafirlerimizden gelen taleplere ve filomuzda olan gemilerimizin seferde olma durumuna bağlı olarak özel bir tarife uyguluyor ve ek seferler düzenliyoruz. Planlanan ek seferlerimizi, www.ido.com.tr sitemizden ve İDO Kurumsal Facebook ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Ek sefer taleplerinizi info@ido.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Siz değerli misafirlerimizin istek ve önerileri bizim için çok değerlidir. Taleplerinizi inceleyerek iletişim bilgileriniz üzerinden mutlaka size geri dönüş sağlayacağız.

Fırsat ve kampanyalarınızdan nasıl haberdar olabilirim?

www.ido.com.trana sayfamızda yer alan “Kampanyalardan haberdar ol” form alanını doldurarak indirim ve fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

Hava koşulları ve diğer zorunlu nedenlerle iptal edilen seferleri nasıl öğrenebilirim?

İptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgilere aşağıdaki iletişim kanallarımızdan erişebilirsiniz.

www.ido.com.tr

• 7/24 ulaşabileceğiniz 0850 222 44 36 ve 444 44 36 numaralı çağrı merkezimiz

• İDO Mobil uygulamamızın duyurular bölümü

• İDO Kurumsal Facebook ve Twitter Hesapları

• Acentelerimiz

İDO Çağrı Merkezinin numarası nedir?

0850 222 44 36 ve 444 44 36 no’lu Çağrı Merkezimizden 7/24 hizmet alabilirsiniz.