Turkish (Turkiye)English

IDO

Hasar olduğu takdirde iletişim bilgileri ve yapılması gereken işlemler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

AIG Sigorta A.Ş.

Maslak Mahallesi

Eski Büyükdere Caddesi

No:27 Orjin Maslak Kat:6-7

Sarıyer 34398,Istanbul, Türkiyeİletişim Numaraları:

AIG Sigorta A.Ş. Hasar Servisi: +90 212 310 4994

Yada Email: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Aşağıdaki hususlar size hasarınızın takibi açısından kolaylık sağlayacaktır. LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.


Travel Guard Tazminat Taleplerinde :

 • Tazminata sebep olan olay vukuu bulduktan sonra bizi (0212) 310 49 94 numaralı telefondan arayarak ihbarda bulununuz.
 • Tüm yazışma ve görüşmelerde dosya numarası kullanılacağından, dosya numaranızı görüştüğünüz kişiden mutlaka alınız.
 • Acil tıbbi nakil teminatının kullanılabilmesi için öncelikle (0212) 310 49 94 numaralı telefondan arayarak AIG Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Hasar Servisinden onay alınması gerekmektedir.
 • Sizden talep etmiş olduğumuz orjinal hasar evraklarının ve tazminat beyan formunun doldurulmuş halinin en kısa sürede dosyanıza intikalini sağlayınız.
 • Tazminat talebiniz sonrası açılan dosyanızın durumu hakkında bilgi almak için  (0212) 310 49 94 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
 • Tazminat ödemeleriniz için, ilgili tazminat beyan formu üzerine banka adını, şube adını/kodunu ve hesaba ait IBAN’ı mutlaka yazınız ve ilgili yerleri doldurarak imzalayınız. (5.000 TL üzerinde yapılacak ödemeler için, sigortacının tarafınıza sunacağı hasar tazminat makbuzu ve ibranamesinin üzerine banka adını, şube adını/kodunu ve hesaba ait IBAN’ı mutlaka yazınız ve ilgili yerleri doldurarak imzalayınız.)
 • Faks ile göndermek istediğiniz evrakın üzerine dosya numarası ve alıcının ismini yazarak (0212) 236 49 50 numaralı faks’ a gönderiniz ve alındığını teyit ediniz.
 • Tazminatın sigortalı dışında bir kişi tarafından tahsili istendiği durumda noterden tasdikli ve "ahzu kabza sulh ve ibra”ya yetkili bir vekaletname almanız gerekmektedir. Aksi takdirde tazminatın başka bir şahıs tarafından tahsili mümkün olamamaktadır.
 • Tazminatı alacak taraf Şirket ise tazminat makbuzu ve ibranamesi, şirketi temsile yetkili kişiler tarafından kaşelenip imzalanmalı ayrıca şirket imza sirküleri mutlaka ibraz edilmelidir.
 • Tazminatınız, poliçenizin Genel ve Özel Şartları dahilinde, tüm evraklarınızın dosyaya intikalini müteakip en kısa süre içerisinde tarafınıza ödenecektir.
 • Teminatlarınızın, poliçeniz üzerinde belirtilen kapsam ve limitler ile sınırlı olduğunu belirtmek isteriz.
 • Sigorta şirketiniz yada acentenize iletmiş olduğunuz cep telefonuna ve/veya e-mail adresine ve/veya ev ve/veya iş adresinize hasar dosyanız ile ilgili bilgi mesajları/yazıları gönderilecektir. Bu mesajları/yazıları istemiyorsanız Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-mail ile bildiriniz.
 • 5549 Sayılı Kanun ve 26751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik gereği Sigortacılık işlemlerinde kimlik/adres/işlem tespitine yönelik yükümlülüğün yerine getirilmesi amacı ile menfaattara, lehdara ve/veya ödeme yapılan tarafa ait  zorunlu olarak alınması gereken bilgi ve belgelerin tarafımıza ulaştırılması talep edilecektir. İlgili form dosyanın neticelendirilmesi aşamasında tarafınıza ulaştırılacaktır.

Önemli Notlar:

 • Teminatların içeriği hakkında bilgi almak için poliçe özel şartlarını lütfen okuyunuz.
 • Gerek duyulması halinde ek dökuman yada bilgi talebinde bulunma hakkımız vardır.

Seyahat Sigortası Tazminat Taleplerinin Değerlendirilmesi İçin Gerekli Olan Evraklar

Çek Edilen Bagajın Kaybı/Gecikmesi ve Eşya Kaybı Tazminat Talepleri İçin Gerekli Olan Evraklar

 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 4. Bagaj ile ilgili meydana gelecek kayıp ve gecikmelerde havayolu firmasının düzenlediği bagaj kayıp raporu
 5. Bagaj ve kişisel eşya kayıplarında kayıp  eşyalara ilişkin fiyat içeren detaylı döküm
 6. Bagaj içerisinde bulunan eşyaların satın alım faturaları
 7. Bagaj gecikmesi nedeni ile yapılan zaruri / acil ihtiyacınızı belgeleyen fatura asılları
 8. Bagaj kaybından dolayı havayolunu firmasının tarafınıza ödeme yapıp yapmadığı gösterir belge
 9. Bagajın arama süresinin dolması sonrası, havayolu firması tarafınca düzenlenmiş bagajın bulunamadığına dair yazı
 10. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği


Seyahatin İptali/Gecikmesi/Rötarı/Kaçırılması/Yarıda Kesilmesi Tazminat Talepleri İçin Gerekli

Olan Evraklar


 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 4. Seyahat edilecek ülke için alınmış vizeyi gösteren pasaport sayfa fotokopisi
 5. Tur Sözleşmesi
 6. Tur şirketine yapılan ödemeleri belgeleyen dekont ve fatura asılları
 7. Tur şirketinin iptal faturası/ geri ödeme makbuzu veya dekontu
 8. Seyahatin yarıda kesilmesi/ iptali durumunda, sigortalının /resmi eş/anne/ baba/kardeş/çocuğunun doktor raporu /epikriz/ ölüm raporu ve yakınlıklarını gösteren belge
 9. Doğal Afete kaynaklı ise; doğal afetin mahiyeti ve süresi ile ilgili yetkili otoriteden yazılı onay
 10. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği


Tedavi Masrafları Tazminat Talepleri İçin Gerekli Olan Evraklar

 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 4. Şikayeti, anamnezi/hikayeyi, konulan teşhisi ve uygulanan tedaviyi içeren epikriz/doktor raporu, tüm tetkik sonuçları ve reçete
 5. Sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ait faturaların asılları ve ödeme dekontları
 6. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği


Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Tazminat Talebi İçin Gerekli Olan Evraklar

 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 4. Şikayeti, anamnezi/hikayeyi, konulan teşhisi ve uygulanan tedaviyi içeren epikriz/doktor raporu, tüm tetkik sonuçları
 5. Kazaya ilişkin rapor
 6. Savcılık İddianamesi/Kovuşturma Kararı
 7. Tüm vücut fonksiyon kaybını yüzdesel olarak gösteren sürekli sakatlık Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
 8. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği


Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Tazminat Talebi İçin Gerekli Olan Evraklar

 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Sigortalının ve varislerin kimlik fotokopileri
 3. Sigortalının seyahat ettiği ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 4. Veraset ilamı
 5. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 6. Ölü Muayene Tutanağı / Otopsi raporu
 7. Ölü gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 8. Kazaya ilişkin rapor
 9. Savcılık İddianamesi/Kovuşturma Kararı
 10. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği


Cenaze Nakli Tazminat Talebi İçin Gerekli Olan Evraklar

 1. Seyahat bilet fotokopisi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 4. Cenaze masraflarını ödeyen kişinin kimlik fotokopisi ve imzalı banka hesap bilgisi
 5. Ölüm raporu
 6. Ölü gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 7. Cenazenin ülkeye nakil izin formu
 8. Cenaze masraflarına ilişkin (tabut, ulaşım vs.) fatura asılları
 9. Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği


*Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


İsterseniz “Tazminat talep formu”nun bir kopyasını yükleyebilirsiniz.

Formlar eksiksizce doldurulduktan sonra asağıdaki adrese gönderilmelidir.AIG Sigorta A.Ş.

Maslak Mahallesi

Eski Büyükdere Caddesi

No:27 Orjin Maslak Kat:6-7

Sarıyer 34398,Istanbul, Türkiye


İletişim numaraları:

AIG Sigorta A.Ş. Hasar Servisi: +90 212 310 4994


Ödül

Online İşlemler